הודעות דוברות הלשכה

ועדת החוקה של הכנסת אישרה לבקשת לשכת עורכי הדין הוראת שעה שתאפשר לסטודנטים למשפטים להתחיל את התמחותם בתחילת חודש מרץ הקרוב

26.02.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ועדת החוקה של הכנסת בראשות חה"כ פרופ’ מנחם בן ששון אישרה היום, 26.2.08, בישיבת הועדה לבקשת לשכת עורכי הדין ושר המשפטים הוראת שעה, אשר תאפשר לסטודנטים למשפטים להתחיל את התמחותם במועד, היינו בתחילת חודש מרץ הקרוב – בראשית השבוע הבא.

שביתת המרצים באוניברסיטאות גרמה לשיבוש בלוח הזמנים "הרגיל", לפיו סטודנטים שמסיימים את הלימודים באמצע חודש ינואר רשאים להתחיל בהתמחותם בחודש מרץ.

 

ועדת החוקה אישרה את נוסח הכללים שהועבר על ידי המועצה הארצית של הלשכה במטרה לצמצם את נזקי השביתה, לפיו רשאי להירשם כמתמחה מי שבמועד תחילתם של כללים אלה רשום כתלמיד פקולטה למשפטים באוניברסיטה בסמסטר האחרון של שנת לימודיו האחרונה. על פי ההוראה רשאית הלשכה לקבוע שתחילת התמחותו תהיה במועד שבו החל להתמחות בפועל, על פי הודעת מאמנו, ושלא יהיה לפני יום ה-2 במרץ 2008. עוד נקבע בהוראה, כי מתמחה שנרשם על פי הוראה זו וביום 15 ביולי 2008 אינו רשאי עדיין להירשם כמתמחה על הוראות חוק לשכת עורכי הדין, היינו, לא השלים את חובותיו האקדמיות - תיפסק התמחותו עד שיהיה רשאי להירשם כמתמחה. הופסקה ההתמחות כאמור רשאית הלשכה שלא למנות את התקופה שעד למועד ההפסקה במניין ההתמחות.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, חזר על החלטת המועצה הארצית של הלשכה, לפיה לשכת עורכי הדין פונה לראשי האוניברסיטאות בבקשה להקל בתקופה הנדונה על הסטודנטים למשפטים, ככל האפשר, באופן שהתמחותם במשרדי עורכי הדין תיפגע כמה שפחות, וזאת למרות המטלות האקדמיות, שעליהם למלא במהלכה של אותה תקופה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון