הודעות דוברות הלשכה

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת קיבלה את עמדת לשכת עורכי הדין: "חוק שירות התעסוקה לא יחול על מתמחים"

21.02.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הלשכה: חוק שירות התעסוקה אינו מתאים לטיפול בשוק העבודה של מתמחים, שהינו שוק ייחודי.

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת בראשות חה"כ יצחק גלנטי קיבלה את עמדת לשכת עורכי הדין, והותירה בצו שנדון את אי תחולתו של חוק שירות התעסוקה על מתמחים.

 

סעיף 41א. לחוק לשכת עורכי הדין קובע, כי דינו של מתמחה לכל דבר ועניין כדין עובד, למעט תחולתם של חוקים המנויים בתוספת לחוק, ביניהם חוק שירות התעסוקה וחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה).

 

הלשכה סברה, כי נכון להוציא את חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) מרשימת החוקים, שאינם חלים על מתמחים, מאחר שמתמחים ששרתו בשירות מילואים איבדו לא פעם את מקום התמחותם, ולפיכך ראוי להחיל את החוק גם עליהם.

 

יחד עם זאת, התנגדה הלשכה להוצאת חוק שירות התעסוקה מרשימת החוקים שלא יחולו על המתמחים. עיון בחוק שירות התעסוקה מראה, כי מדובר בחוק מקיף וסבוך המסדיר את שוק העבודה הכללי ובין היתר מגביל את פעילות מה שמכונה "לשכה פרטית". לדעת הלשכה, חוק זה אינו מתאים לטיפול בשוק העבודה של מתמחים, שהינו שוק ייחודי ומיוחד. החלת החוק בתפירה גסה וכמקשה אחת עלולה להביא לאנדרלמוסיה, לחוסר בהירות, לריבוי טענות וסיבוכים וספק אם תביא תועלת למאן דהוא.

 

כמו כן, ציינה נציגת הלשכה, עו"ד יעל גויסקי, בדיון בועדה, כי כיום פועלים בזירה זו משרדי עורכי הדין, האוניברסיטאות, משרדי הממשלה, בתי המשפט וגורמי השמה פרטיים. אופן הטיפול הוא ייחודי למתמחים. הלשכה בקשר עם כל הגורמים הנ"ל. עו"ד אורן פרסקי, יו"ר ועדת ההתמחות, סבור, כי המצב הקיים (של העדר הסדרה) אינו משביע רצון, והלשכה שוקדת מזה כשנתיים על הכנת כללים חדשים להסדרת תהליך קבלת המתמחים לעבודה. כללים אלה מתואמים למצב המיוחד של שוק העבודה למתמחים והם מתחשבים עם כל הגורמים. הצעת כללי הלשכה זכתה לתמיכתם של נציגי הסטודנטים (המתמחים לעתיד), נציגי האוניברסיטאות, ומנהל בתי המשפט והם יובאו לאישור מועצת הלשכה בעוד כחודש ימים. אם יאושרו הכללים במועצה יובאו למשרד המשפטים, ולאחר מכן לועדת החוקה, לאישור.

 

בנסיבות אלה, ביקשה הלשכה, להימנע מלהחיל עתה את חוק שירות התעסוקה על שוק המתמחים, ולהמתין לדיון שייפתח בעוד חודש בתכנית הרפורמה של הלשכה על פי הכללים החדשים.

 

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת קיבלה כאמור את עמדת הלשכה, וחוק החיילים המשוחררים הוצא מרשימת החוקים שבתוספת לחוק הלשכה, ויחול על מתמחים, ואילו חוק שירות התעסוקה הושאר ברשימה שבתוספת ולא יחול על המתמחים.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון