הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין מתנגדת להחלת הצעת חוק הלוביסטים על עורכי דין המייצגים לקוחות בכנסת

18.02.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין מתנגדת גם להחלת הצעת החוק על עורכי דין המייצגים לקוחות בכנסת, וזאת  כל עוד הייצוג בכנסת אינו עיקר עבודתם.

 

זכות הייצוג ע"י עורך דין הינה זכות יסוד. חוק לשכת עורכי הדין קובע, שאדם המייפה כוחו של עורך דין זכאי להיות מיוצג על ידו בפני כל רשויות המדינה, רשויות מקומיות, גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין. אשר על כן, עורך דין המייצג את לקוחו בכנסת, פועל מכוח הדין. יודגש, שבנושאים משפטיים רק עורך דין הינו בעל הסמכות בדין לחוות עמדה משפטית. אי לכך, לא יעלה על הדעת, שהצעת החוק תגביל את עבודת הייצוג של עורך הדין, המייצג את אינטרס לקוחו גם בכנסת, להבדיל מהשדלן שעיקר עיסוקו שכנוע חברי כנסת בענייני חקיקה. 

 

בנוסף, הצעת החוק מציעה ששדלן יפרסם את רשימת לקוחותיו באינטרנט, דרישה זו מתנגשת עם הכלל הקובע כי על יחסי עו"ד לקוח חל חיסיון, הקבוע בחוק לשכת עורכי הדין, כלל אשר נקבע גם בחוקים אחרים, כגון בחוק איסור הלבנת הון.  

 

הלשכה סבורה, כי הגדרת "השדלן" בהצעת החוק גורפת מדי. לא ייתכן שעל כל עורך דין המופיע בכנסת ולו פעם אחת בלבד, תוטל חובה לקבל היתר ושהוא יוגדר כשדלן. הגדרה גורפת זו אינה עומדת בדרישת המידתיות, אשר נקבעה בחוק יסוד חופש העיסוק ומן הראוי לקבוע  ששדלן הינו מי שעיקר עיסוקו הוא שכנוע חברי כנסת בענייני חקיקה. 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון