הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין: לא להפקיר את נפגעי תאונות הדרכים!

17.02.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הלשכה: הצעת החוק המאפשרת לחברות הביטוח לשווק פוליסת ביטוח חובה תוך חיוב בהשתתפות עצמית תפגע בכולנו. ההצעה תידון מחר בועדת הכלכלה של הכנסת

לשכת עורכי הדין קוראת לחברי ועדת הכלכלה של הכנסת לא לאשר את הצעת החוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (תיקון מס' 17), שעניינה מתן האפשרות לחברות הביטוח להציע פוליסות ביטוח חובה הכוללות סעיף השתתפות עצמית של המבוטח.

 

הלשכה מתנגדת להצעה, וסבורה, כי סעיף השתתפות עצמית יקל על חברות הביטוח לפתות את הציבור לוותר על הטבת נזקיו בעת תאונת דרכים, תמורת הנחה זניחה בפרמיית הביטוח. חברות הביטוח יוכלו להציע פוליסות ביטוח חובה הכוללות השתתפות עצמית של המבוטח (גבוהה בסדר גודל של 10,000 ₪).

 

הצעת החוק מונעת מן הנפגע את הזכות לתבוע את דמי ההשתתפות העצמית, שנוכו ממנו מאת האשם בתאונה, ובכך עומדת הצעת החוק בסתירה לדיני הנזיקין הכלליים, ומרעה את מצב הנפגע במקרים מסוימים אף יותר ממצבו של מי שהיה חסר ביטוח כלל.

 

בדברי ההסבר להצעת החוק, מוצגת ההפחתה בפרמיה כמעין הנחה שמטרתה עידוד נהיגה זהירה יותר. אין ספק שמדובר באחיזת עיניים, שכן לא הוכח קשר סיבתי בין הנחה בפרמיה לבין עידוד נהיגה זהירה, שכן הנהגים אינם מכוונים את פגיעותיהם בתאונות לפי שיעור פרמיות הביטוח.

 

נפגעי תאונות דרכים הזכאים לפיצוי נמוך בגין נזקיהם לא יקבלו פיצוי בכלל עבור נזקי הגוף. כאמור בדברי ההסבר של הצעת החוק, בין היתר, מטרת ההצעה להפחית את היקף תביעות הפלת"ד (פיצויים לנפגעי תאונות דרכים). מה שלא נכתב זה שהפחתה זו הינה על חשבון זכות הנפגעים לקבל פיצוי ולממן את הטיפולים הרפואיים בגין נזקיהם.

 

הצעת החוק תהווה פגיעה מהותית וקשה בזכויות נפגעי תאונות דרכים, מקבלי ה"הנחה" המוצעת יאלצו להחזיר לחברות הביטוח מכיסם, חלק או את כל הפיצוי שחברות הביטוח ישלמו לנפגעים עד גובה השתתפות העצמית שכאמור נקבע עד לסדר גודל של 10,000 ₪. למעשה באמצעות המוצע יהיה ביד חברות הביטוח לקנות את כל התביעות הקטנות, המהוות כיום כ 80% מתביעות הפלת"ד.  כך למשל, נפגעי תאונות דרכים שסבלו משברים בעצמות, פגיעות צוואר גב ועוד, כולל אלו שתאונתם הייתה תאונת עבודה, יהיו בסיכוי מוחשי לדחיית תביעותיהם במצב שבו מומחה רפואי מטעם ביהמ"ש לא יעניק נכות או יעניק נכות נמוכה, שממנה יש עוד לקזז תגמולי המוסד לביטוח לאומי בנוסף להפחתה בגין "השתתפות עצמית". 

 

לדעת הלשכה, הצעת החוק סותרת את הרציונל העומד ביסוד חוק הפלת"ד, שהינו חוק סוציאלי, שמטרתו שכל נפגע יפוצה על כל נזקי הגוף שסבל החל מן ה"שקל הראשון". ביטוח החובה נועד ליצור "כיס עמוק" למטרה זו. הצעת החוק תפגע בפיצוי זה, בראש ובראשונה במעוטי יכולת אשר יהיו הראשונים להתפתות להנחה המוצעת, עקב מצוקת כיס שתדחה כל שיקול אחר. דווקא אלה אשר יתקשו לעמוד בתשלומים עבור הטיפול הרפואי גם בפגיעות הקלות, ואשר עובדים בעבודות בהן נוהגים לשלם לפי שעות עבודה בפועל וכל היעדרות פוגעת בכיסם, יהיו הראשונים להיחשף לסיכון להיות משוללי פיצוי.

 

כמו כן, אישור הצעת החוק תגרום ריבוי הליכי משפט וסיכול פשרות בין חברת הביטוח למבוטח הנפגע. כיום, התובע זוכה במרבית המקרים במשפט והוצאות המשפט ושכר טרחת עורכי הדין, מושתים על המבטח. תוצאה זו מעודדת הסדרי פשרה ומונעת במקרים רבים את המשך ההליכים המשפטיים או אפילו את תחילתם. האפשרות לדחיית התביעה, עקב הבלעת הנזק במלואו בהשתתפות העצמית או בניכוי מרביתו, תעודד את חברות הביטוח להתגונן ותמנע פשרות המושגות כיום, אך ורק בגלל חוסר הכדאיות לנהל את ההליך מצד חברות הביטוח.

 

לצד הצעת החוק הממשלתית מקודמת הצעת חוק פרטית של חה"כ גלעד ארדן, אשר מטרתה לשנות את מצב בעלי האופנועים, כך שאלו יכוסו במסגרת ביטוחית במחיר הוגן, תמורת חיובם בדמי השתתפות עצמית. הסיכון הגבוה הכרוך בנהיגה באופנועים אינו דומה לסיכון בנהיגה ברכב. התנהגות השוק מוכיחה זאת, ובעיית הסירוב לבטח אינה קיימת בשאר כלי הרכב. לפיכך, אין מקום להשוות בין הצורך לאפשר השתתפות עצמית לרוכבי אופנועים (ככל שקיים) לבין המצב בכלי רכב אחרים.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון