הכנסת ה- 17

הצעת חוק פקודת רכב ביטוח מנועי (תיקון מס’ 17) השתתפות עצמית, התשס"ח 2007 - עמדת לשכת עורכי הדין

12.02.2008

עו"ד יעל גויסקי-אבס, רכזת קשרי ממשל

לשכת עורכי הדין מתנגדת להצעת חוק פקודת רכב ביטוח מנועי (תיקון מס’ 17) השתתפות עצמית התשס"ח 2007 (להלן: "הצעת החוק"). הצעת החוק תפגע קשות בנפגעי תאונות דרכים ובכל אדם העלול להיפגע בעתיד ולהזדקק לפיצוי כספי בגין נזקי גוף כתוצאה מתאונת דרכים. הנחת הפרמיה המובטחת תמורת הפחתת דמי השתתפות עצמית הינה זניחה, לא תוביל לצמצום כמות תאונות הדרכים ואין בה בכדי להוות עילה המצדיקה ויתור על זכויות נפגעי תאונות הדרכים.

הצעת החוק עלולה למנוע מנפגעי תאונות דרכים לקבל פיצוי כספי בגין נזקי גוף.

 

הלשכה מתנגדת שחברות הביטוח יוכלו להציע פוליסות ביטוח חובה הכוללות סעיף השתתפות עצמית של המבוטח (גבוהה בסדר גודל של 10,000 ₪). הלשכה סבורה, כי סעיף השתתפות עצמית יקל על חברות הביטוח לפתות את הציבור לוותר על הטבת נזיקיו בעת תאונת דרכים, תמורת הנחה זניחה בפרמיית הביטוח.

 

לנפגע אין דרך לתבוע חזרה את דמי ההשתתפות שנוכו ממנו.

 

הצעת החוק מונעת מן הנפגע את הזכות לתבוע את דמי ההשתתפות העצמית שנוכו ממנו מאת האשם בתאונה, בניגוד לביטוח רכוש בו לתובע יש זכות חזרה כנגד הנהג הפוגע, ובכך עומדת הצעת החוק בסתירה לדיני הנזיקין הכלליים, ומרעה את מצב הנפגע במקרים מסוימים אף יותר ממצבו של מי שהיה חסר ביטוח כלל.

 

אין קשר סיבתי בין הנחת פרמיה כתוצאה מחיוב בדמי השתתפות עצמית לבין עידוד נהיגה זהירה וצמצום כמות תאונות הדרכים.

 

בדברי ההסבר להצעת החוק, מוצגת ההפחתה בפרמיה כמעין הנחה שמטרתה עידוד נהיגה זהירה יותר. אין ספק שמדובר באחיזת עיניים, לא הוכח קשר סיבתי בין הנחה בפרמיה כתוצאה מהשתתפות עצמית לבין עידוד נהיגה זהירה, שכן הנהגים אינם מכוונים את פגיעותיהם בתאונות לפי שיעור פרמיות הביטוח. לעומת זאת יש קשר בין הנחת פרמייה כתוצאה מהעדר תאונות קודמות לבין עידוד נהגים לנהיגה זהירה.

 

נפגעי תאונות דרכים הזכאים לפיצוי נמוך בגין נזקיהם לא יקבלו פיצוי בכלל עבור נזקי הגוף. כאמור בדברי ההסבר של הצעת החוק, בין היתר מטרת ההצעה להפחית את כמות תביעות הפלת"ד. מה שלא נכתב זה שהפחתה זו הינה על חשבון זכות הנפגעים לקבל פיצוי ולממן את הטיפולים הרפואיים בגין נזקיהם.

 

הצעת החוק תהווה פגיעה מהותית וקשה בזכויות נפגעי תאונות דרכים, מקבלי ההנחה המוצעת יאלצו להחזיר לחברות הביטוח מכיסם, חלק או את כל הפיצוי שחברות הביטוח ישלמו לנפגעים עד גובה השתתפות העצמית שכאמור נקבע עד לסדר גודל של 10,000 ₪. למעשה באמצעות המוצע יהיה ביד חברות הביטוח לקנות את כל התביעות הקטנות, המהוות כיום כ 80% מתביעות הפלת"ד.  כך למשל, נפגעי תאונות דרכים שסבלו משברים בעצמות, פגיעות צוואר גב ועוד, לרבות אלו שתאונתם הייתה תאונת עבודה, יהיו בסיכון מוחשי לדחיית תביעותיהם במצב שבו מומחה רפואי מטעם ביהמ"ש לא יעניק נכות או יעניק נכות נמוכה, שממנה יקוזזו תגמולי מל"ל בנוסף להפחתה בגין "השתתפות עצמית".  

 

הצעת החוק סותרת את הרציונל העומד ביסוד חוק הפלת"ד, שהינו חוק סוציאלי שמטרתו שכל נפגע יפוצה על כל נזקי הגוף שסבל.

 

חוק הפלת"ד הוא חוק סוציאלי אשר מטרתו להביא לכך שכל נפגע גוף יפוצה החל מן ה"שקל הראשון". ביטוח החובה נועד ליצור "כיס עמוק" למטרה זו. הצעת החוק תפגע בפיצוי זה, בראש ובראשונה במעוטי יכולת אשר יהיו הראשונים להתפתות להנחה המוצעת, עקב מצוקת כיס שתדחה כל שיקול אחר. דווקא אלה אשר יתקשו לעמוד בתשלומים עבור הטיפול הרפואי גם בפגיעות הקלות, ואשר עובדים בעבודות בהן נוהגים לשלם לפי שעות עבודה בפועל וכל היעדרות פוגעת בכיסם, יהיו הראשונים להיחשף לסיכון להיות משוללי פיצוי.

 

אין מקום להשוואת ההשתתפות העצמית המוצעת, להשתתפות עצמית הנהוגה בענפי ביטוח אחרים.

 

בענפי הביטוח האחרים, בהם נהוגה השתתפות עצמית, סכום הביטוח קצוב, הביטוח וולנטרי ואינו נכפה על המבוטחים על פי חוק, ולמבוטח יש עילת תביעה על פי דיני הנזיקין עבור מלוא הנזק השיורי שאינו מכוסה בביטוח, לרבות השתתפות עצמית.

 

אישור הצעת החוק תגרום ריבוי הליכי משפט וסיכול פשרות  בין חברת הביטוח למבוטח הנפגע.

 

נפגעי תאונות דרכים רבים, לרבות אלו שתביעותיהם תביעות עבודה יהיו בסיכון מוחשי לדחיית תביעותיהם, כאמור לעיל, במצב שבו מומחה רפואי מטעם ביהמ"ש לא יעניק נכות או יעניק נכות נמוכה, שממנה יקוזזו תגמולי מל"ל בנוסף להפחתה בגין "השתתפות עצמית". כיום, התובע זוכה במרבית המקרים במשפט והוצאות המשפט ושכר טרחת עורכי הדין, מושתים על המבטח. תוצאה זו מעודדת הסדרי פשרה ומונעת במקרים רבים את המשך ההליכים המשפטיים או אפילו את תחילתם. האפשרות לדחיית התביעה, עקב הבלעת הנזק במלואו בהשתתפות העצמית או בניכוי מרביתו, תעודד את חברות הביטוח להתגונן ותמנע פשרות המושגות כיום אך ורק בגלל חוסר הכדאיות לנהל את ההליך מצד חברות הביטוח.

 

לא צריך להטיל השתתפות עצמית על כל סוגי הרכב המנועי בשביל להקטין את הפרמיות לבעלי אופנועים או על מנת למנוע מהם להיות "מסורבי ביטוח".

 

לצד הצעת החוק הממשלתית מקודמת הצעת חוק פרטית של חה"כ גלעד ארדן, אשר מטרתה לשנות את מצב בעלי האופנועים, כך שאלו יכוסו במסגרת ביטוחית במחיר הוגן, תמורת חיובם בדמי השתתפות עצמית. הסיכון הגבוה הכרוך בנהיגה באופנועים אינו דומה לסיכון בנהיגה ברכב. התנהגות השוק מוכיחה זאת, ובעיית הסירוב לבטח אינה קיימת בשאר כלי הרכב. לפיכך, אין מקום להשוות בין הצורך לאפשר השתתפות עצמית לרוכבי אופנועים (ככל שקיים) לבין המצב בכלי רכב אחרים.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון