הודעות דוברות הלשכה

הועד המרכזי הביע את עמדתו, כי הסמכות להעברת סוגי עניינים בנסיבות הקמה של בית משפט חדש צריכה להיות מסורה לשר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט העליון

06.02.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין: ראוי שהסמכות להעביר סוגי עניינים לבית משפט חדש תהיה מסורה לשר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט העליון והסמכות להעביר תיקים ספציפיים תהיה מסורה לנשיא בית המשפט העליון או למשנהו.

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין קיים היום, 5.2.08, דיון בהצעת החוק, שיזם שר המשפטים, פרופ' דניאל פרידמן, לתיקון חוק בתי המשפט – הקמת בית משפט, לצורך הסדרת הסוגיות העולות במסגרת הקמתו של בית המשפט המחוזי מרכז.

 

לעומת זאת, סבור הועד המרכזי, כי הסמכות להעביר תיקים ספציפיים לבית משפט חדש צריכה להיות מסורה על פי הקבוע בסעיף 78 לחוק בתי המשפט, היינו, לנשיא בית המשפט העליון או למשנהו.

 

החלטות הועד המרכזי בנושא זה התקבלו פה אחד.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון