הודעות דוברות הלשכה

נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרן ברק, בהשתלמות פורום המשפחה של לשכת עורכי הדין באילת: "הזכות להינשא הינה זכות חוקתית ועל המחוקק מוטלת החובה להסדיר נישואים אזרחיים בישראל"

17.01.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ראש הלשכה: "הנשיאה ביניש היא חברת הועדה לבחירת שופטים, התומכת יותר מכל יתר חברי הועדה בקידומה של השופטת כוחן לבית המשפט המחוזי".

נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט בדימוס אהרן ברק, אמר את הדברים במושב הפתיחה של השתלמות פורום דיני משפחה של לשכת עורכי הדין בשיתוף מכון ההשתלמות של הלשכה במלון דן באילת, שעסק בנושא "היבטים חוקתיים בדיני משפחה".

 

בפתח המושב, ציינה עו"ד אהובה יששכר, יו"ר ועדת ההשתלמויות של הפורום, כי ההשתלמות השנתית נערכת זו השנה התשיעית ברציפות, ומהווה מפעל חשוב המוכיח את עצמו, ולראייה משתתפים בה כ-400 עורכי דין ושופטים. עו"ד אבנר זינגר, יו"ר פורום המשפחה של הלשכה התייחס בדבריו להישג החקיקתי של פורום המשפחה של הלשכה, אשר עמדתו התקבלה במסגרת אישור התיקון לחוק יחסי ממון בועדת החוקה של הכנסת בשבוע שעבר, לפיו ניתן יהיה לפעול לאיזון משאבים בין בני זוג טרם פקיעת הנישואין.

 

עו"ד יוסי מנדלסון, יו"ר משותף של המכון להשתלמות עורכי דין, הדגיש כי עריכת דין והטיפול של עורכי הדין בבני אדם, הוא אולי לא ענין של חיים או מוות, אולם מדובר בחיים של בני אדם, ולכן לא יכול להיות עורך דין טוב שאינו מתעדכן ומשתלם באופן שוטף.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, קרא להתגייס כנגד גילויי האלימות נגד שופטים. "שופטים תחת איום הם אחד האיומים החמורים ביותר על המשטר הדמוקרטי. בקצב הנוכחי לא ירחק היום שהמחלקה לאבטחת אישים של השב"כ תצמיד מאבטח אישי לכל שופט בישראל. אנחנו, קהיליית עורכי הדין והמשפטנים בישראל, חייבים לעמוד בפרץ, להיאבק בתופעה המכוערת הזו ולמנוע כל החמרה בה".

 

ראש הלשכה אף התייחס למחלוקת התקשורתית בין הנשיאה ביניש לנשיאה בקנשטיין, בהדגישו, לדבריו, עובדה סודית מתוך הועדה לבחירת שופטים, שיש בה להשליך מעט אור על טיפול התקשורת בפרשה. "למיטב הכרתי", אמר ראש הלשכה, "הנשיאה ביניש היא חברת הועדה לבחירת שופטים, התומכת יותר מכל יתר חברי הועדה בקידומה של השופטת כוחן לבית המשפט המחוזי".

 

אשר ליוזמותיו של שר המשפטים, העיר ראש הלשכה, כי השינויים שמבקש השר לערוך בעניינים שעוסקים במינוי שופטים בפועל לבית המשפט העליון ובהקמת ועדת איתור לבחירתם של נשיאים וסגני נשיאים בבתי המשפט, נופלים אצלו דווקא על אוזן קשבת. "אולם, אתנגד בכל תוקף להקמת ועדת בחירה לנשיאים ולסגני נשיאים ובעיקר – לכל שינוי בהרכב הועדה לבחירת שופטים, לרבות להצעה מפתה כמו להוסיף לועדה עוד חבר שהינו עורך דין".

 

הנשיא לשעבר, השופט בדימוס אהרן ברק, התייחס להיבטים החוקתיים בדיני משפחה. לדבריו, לשיטתו הזכות להקים משפחה שמונחת ביסוד דיני משפחה היא זכות חוקתית. "כנגד הזכות הזו עומדת החובה של המדינה לקיים מערכת נורמטיבית, שתאפשר לאדם לממש את זכותו להקים משפחה. המקור לזכות הזו קבוע בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הכולל בחובו את הזכות להקים משפחה".

 

הנשיא ברק הוסיף, כי הזכות הבסיסית החוקתית להינשא, המוכרת ברוב רובן של חוקות העולם המודרני מופרת בריש גלי במדינת ישראל. "הזכות להינשא במדינה נפגעת במונחים של חוק היסוד. אדם יכול להינשא רק לבן דתו. יהודי יכול להינשא רק ליהודי על פי דין תורה. מה קורה כאשר שני יהודים רוצים להינשא שלא על פי דין תורה. יש היבט חזק של כפייה דתית והיבט חזק של חוסר שוויון".

 

הפתרון למצב הנוכחי, לשיטתו של הנשיא ברק, הוא שכל בתי המשפט צריכים לפרש מחדש את המערכות הנורמטיביות של נישואין וגירושין על מנת לאפשר את מימוש הזכות. אשר לנישואין אזרחיים, ציין הנשיא ברק, כי הנושא נותר פתוח, וכי הוא אינו סבור שעל  בתי המשפט להנהיג נשואים אזרחיים בישראל, מלאכה המסורה למחוקק.

 

הנשיא ברק ציין את שינוי הגישה של בית הדין הרבני הגדול לאחרונה, אשר במסגרת אחד מפסיקותיו קבע, כי הנישואים של שני בני זוג יהודים, הכשרים להינשא בארץ אך נישאו בקפריסין, הינם נישואין תקפים לכל דבר וענין, וזאת למרות שאינם נישואין כדת משה וישראל. בית הדין הרבני, שהינו הערכאה המוסמכת להסדרת התרת נישואין בין בני זוג יהודים על פי החוק האזרחי בישראל, ינהל הליך של התרת הנישואים האזרחיים, ללא צורך בגט לחומרה, אשר בסופו, יהיו שני בני הזוג פנויים, ולא נוצרת בעיה של ממזרות. 

 

לדברי הנשיא ברק, פסק הדין של בית הדין הרבני הגדול פתח פתח לנישואים אזרחיים בישראל, וכי הוא אינו רואה סיבה מדוע לא להנהיג נישואים אזרחיים בישראל. "כל אחת מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכות להקים משפחה, כזכות יסוד חוקתית, המעוגנת בחוק יסוד כבוד האדם. לא רק בתי המשפט אלא גם המחוקק. למחוקק יש לא רק הכוח להצעיד אותנו במסגרת המדינות בנות התרבות – אלא גם חובה".

 

במהלך המושב העניק ראש הלשכה את "אות ראש הלשכה" החדש, המוענק לעורכי הדין, שתרמו תרומה התנדבותית מיוחדת ללשכה. את האות קיבלו עו"ד יורם ירקוני (על ניהול הועדה לדיני משפחה במשך 8 שנים), עו"ד אד פרידמן (על ניהול צוות הכנסת של הלשכה זו השנה התשיעית), ועו"ד יוסי מנדלסון (על 3 שנות ניהול הכנס השנתי של הלשכה).

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון