הודעות דוברות הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין: "עריכת מבחני אישיות למועמדים לשפיטה – מחויב המציאות"

15.01.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ראש הלשכה: "מברך על תהליך מובנה יותר בכל הנוגע לקידומם של שופטי השלום".

"הצורך בהנהגתם של מבדקי אישיות מנדטוריים הינו בעיניי מחוייב המציאות", כך אמר היום ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, בעקבות הפרסום בדבר מכתבו של חה"כ גלעד ארדן לשר המשפטים בנושא.

 

לדברי ראש הלשכה, החלטה כאמור גם נתקבלה בעבר ע"י הועד המרכזי של הלשכה, אשר הסכים כי התוצאות של מבחני האישיות תשמשנה ככלי תומך החלטה וכחלק ממערך הנתונים שיעמדו לרשות הועדה לבחירת שופטים בהליכי מיון המועמדים ובחירתם. "בועדה לבחירת שופטים תמכו בכך רק ח"כ ארדן, עמיתי עו"ד מרינסקי ואנוכי. הנהלת בתי המשפט נתחייבה לבצע בדיקת היתכנות מסוימת למימוש המבחנים, ואנו ממתינים זמן רב למסקנותיה ולדיון נוסף בועדה בנושא. נדמה לי, שמסתמן סוף סוף רוב בועדה להנהגתם של מבדקי אישיות כאמור", ציין ראש הלשכה.

 

אשר לועדה, העוסקת בקידומם של שופטי השלום, סבור ראש הלשכה, כי יש לברך על מהלך של הבניית הקידום, תחת מצב קודם בו היתה לשופטים תחושה של קידום מקורבים או בעלי מרפקים, כאלה או אחרים. "היום, במקום ששופטים יבקשו פגישה עם נשיאת בית המשפט העליון, הם משתתפים בתהליך מובנה של בדיקת נכונותם וכישוריהם לקידום. לכך הרי מסכימים הכל".

 

לדברי ראש הלשכה, בנסיבות אלה נותרה השאלה בדבר זהותו של הגוף הבודק: "אינני מתנגד לקיומו של דיון רחב בועדה בעניין זה. צריך להבין, שהטעמים לשלילתו של תהליך כזה ע"י הועדה הועלו בעבר לנוכח הסתייגויותיהם של ראשי המערכת השיפוטית, מכך ששופטים מכהנים יעמדו לבדיקה ישירה לקראת קידומם ע"י נבחרי ציבור (פוליטיקאים) ועורכי דין, הגם שהינם חברי הועדה לבחירת שופטים. החלטה בעניין זה טרם ניטלה בועדה. אם בינתיים מחליטה נשיאת בית המשפט העליון להבנות את התהליך בתוך מערכת השפיטה כדי לגבש עמדה אצל חברי הועדה שהינם שופטים וכדי לאסוף מידע גם עבור חברי הועדה האחרים, הרי שיש לברכה על כך ולא לבקרה. זאת, גם אם יתכן שהבנייה אחרת נראית לחברי הועדה מתאימה יותר".

 

עוד הוסיף ראש הלשכה, כי "האופן שבו הדבר נעשה היום מכובד בכל מקרה ממה שנעשה בעבר, והדבר דומה במידה מסוימת לכך שבכל מחוז של לשכת עורכי הדין ישנו גוף, הממליץ לועדה על בחירתם והעדפתם המנומקת של עורכי דין מסוימים מבין המועמדים לשיפוט על פני אחרים. מיותר לציין, שהועדה לבחירת שופטים אינה מחויבת למסקנותיה של ועדה כלשהיא בעניין זה".

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון