הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין: אין עוד מקום לטיעונים הנוגעים למוצאם של המועמדים היהודים לשפיטה

08.01.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הועד המרכזי קיבל ברוב דעות את הצעת ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, לפיה לנוכח כור ההיתוך החברתי ישראלי בדורנו, אין עוד מקום להעלות טיעונים הנוגעים למוצאם של המועמדים היהודים לשפיטה או לקידום בתוך מערכת השפיטה.

הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין דן היום בנושא ייצוג בני עדות המזרח בקרב השופטים.

 

הוועד המרכזי קיבל ברוב דעות את הצעת ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, לפיה לנוכח כור ההיתוך החברתי ישראלי בדורנו, אין עוד מקום להעלות טיעונים הנוגעים למוצאם של המועמדים היהודים לשפיטה או לקידום בתוך מערכת השפיטה. הלשכה סבורה, כי הוועדה לבחירת שופטים בוחרת ומקדמת את המועמדים המתאימים ביותר, וכי היא אף מודעת לטענות הנשמעות מן המגזר הערבי, מן המגזר החרדי ומקרב העולים החדשים באשר להעדר קיומו של עקרון השיקוף לגביהם.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון