הודעות דוברות הלשכה

שר המשפטים בישיבת הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין: "הצעתי שעורכי דין יקבלו סמכות שיפוט - נתקלה בהתנגדות במשרד המשפטים"

13.12.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

שר המשפטים, פרופ’ דניאל פרידמן, התארח שלשום, 11.12.07, בישיבת הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין.

בפתח ישיבת הועד המרכזי, הציג ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, נושאים בתחום האירגון המקצועי, אשר השר נדרש להחליט בהם, לצורך ביצועם. ראש הלשכה התייחס, בין היתר, להחלטת הועד המרכזי של הלשכה להעלות את ציון המעבר בבחינת ההסמכה בכתב של הלשכה מ-65 ל-70, כחלק מפעילות הלשכה לשפר את רמת מקצוע עריכת הדין. כמו כן, בקש ראש הלשכה משר המשפטים לאשר צו המורה על הוספת הלשכה לרשימת הגופים, הזכאים לקבל מידע מהמרשם הפלילי על עבירות שהתיישנו. לדבריו, הלשכה, הינה, למעשה, שומרת הסף של המקצוע, מפני כניסתם של עבריינים, ועל מנת שתוכל לממש את ייעודה, חשוב מאוד שהיא תהיה זכאית לקבל את המידע מהמרשם הפלילי.

 

ראש הלשכה, אף הדגיש את חשיבות מעורבותה של הלשכה ושילוב נציגיה בפעילות משרד המשפטים ומערכת המשפט, בין היתר, בועדות שהוקמו לבחינת עבירות ההמתה ולייעול ההליכים המשפטיים על ידי הנהלת בתי המשפט. ראש הלשכה אף התייחס למאבק שיש ללשכה במסגי גבול מקצוע עריכת הדין, וציין, כי אמנם מוגשות תלונות במשטרה נגד מסיגי גבול, אולם הטיפול בהם אינו משביע רצון. בהקשר זה, הציע ראש הלשכה לשר להעניק ללשכה סמכות בחוק להגיש קובלנה פלילית.

 

במהלך הישיבה הביעו חלק מחברי הועד המרכזי, ובראשם יו"ר המועצה הארצית, עו"ד עמוס ון-אמדן, תמיכה ביוזמותיו של השר וביקורת כנגד מבקריו ובהם שופטי בית המשפט העליון לשעבר, וחלקם האחר, ובראשם מ"מ ראש הלשכה, עו"ד רון גזית, הביעו דאגה משטף היוזמות של השר ומתוכנן, תוך דאגה מיוחדת להגבלת סמכות הבג"ץ.

 

שר המשפטים, פרופ' דניאל פרידמן, ציין, כי נושא יחסי הכנסת, הממשלה ובית המשפט העליון טעון הסברה והבהרה, וכי המצב הנוכחי, לפיו בית המשפט העליון הוא היחיד שמקבל החלטה על ידי הסתמכות על עקרון על או בדרך של פרשנות, הוא מצב לא בריא. לדבריו, בכוונתו להסדיר את הנושא עד כמה שניתן בצורה מאוזנת. עוד אמר השר, כי עם כניסתו לתפקיד סבר, כי תפקוד בתי המשפט אינו מלהיב וטעון תיקון מיידי. לדבריו, מספר השופטים שמינה תוך תקופה קצרה היה חסר תקדים בתולדות המדינה, מאחר שסבר כי קיים צורך דחוף בכך. לכן, ציין השר, גם הורה להקים את בית המשפט המחוזי מרכז בפתח תקווה.

 

אשר להצעות בנוגע לפרוצדורה והקלה על העומס על בתי המשפט, ציין השר פרידמן, כי במסגרת הצעת חוק שהועלתה לאחרונה, הציע שעורכי דין בעלי ותק מסוים יקבלו סמכות שיפוט, אולם הצעתו נתקלה בהתנגדות חריפה מצדו של הדרג המקצועי במשרד המשפטים ולכן הוא נסוג. השר הדגיש, כי הוא תומך בהצעה, שהועלתה על ידי חבר הועד המרכזי, עו"ד יוסי תוסיה-כהן, להפנות תיקים להחלטה של בוררים, ולאפשר זכות ערעור לבית המשפט המחוזי על פסק הבורר, על מנת לקצר הליכים.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון