הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין מברכת את ועדת החוקה של הכנסת על החלטתה לקיים הצבעה חוזרת בהצעת חוק המאפשרת למשטרה לקבל נתוני תקשורת על כל אזרח

26.11.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הדיון הנדחה מהיום יערך מחר, יום שלישי, 27.11.07, בעקבות בקשתם של חברי הכנסת גדעון סער, דוד רותם, משה שרוני, ג’מאל זאחאלקה, לימור לבנת, אחמד טיבי ויצחק לוי, ובהתאם לעמדת הלשכה.

לשכת עורכי הדין מברכת על החלטת ועדת חוקה לשקול לקבל חלק מההסתייגויות המהותיות בהצבעה חוזרת על הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת), התשס"ז 2007.

 

לשכת עורכי הדין מקווה, כי בהצבעה החוזרת בועדת החוקה של הכנסת יתקבלו הסתייגויותיה להצעת החוק, וכן שהצעת החוק במתכונתה הנוכחית לא תאושר. זאת, מאחר שההצעה נוגדת בחלקה הגדול את הוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. לדעת ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, ועו"ד דן חי, יו"ר הועדה להגנת הפרטיות בלשכה, שייצג את עמדתה בדיונים בועדת החוקה, קבלת ההצעה בנוסחה הנוכחי תיתן בידי רשויות האכיפה כלי מרחיק לכת, הפוגע פגיעה אנושה בפרטיות. רשויות האכיפה יוכלו בעזרת הנתונים שיתקבלו על-ידם, לעקוב אחר מיקומו ומהלכיו של כל אזרח במדינת ישראל באמצעות הפקס והטלפון.

 

הלשכה בקשה, כאמור, להגביל בהצעה את האפשרות לקבלת נתוני התקשורת - לעבירות מסוג פשע בלבד, ולמחוק את הסעיפים, המאפשרים הקמת מאגר מידע בידי המשטרה, ושימוש בו ללא כל בקרה שיפוטית מוקדמת. אשר על כן, ממליצה הלשכה לתמוך בהסתייגויות של חה"כ גדעון סער בנדון. בנוסף, הלשכה הציעה להוסיף להצעה סעיף, לפיו רשומות תקשורת, שהושגו בניגוד להוראות חוק זה, וראיה שהושגה בזכותם, לא יהיו קבילות כראיה בבית משפט, אלא בהליך פלילי בשל עבירה לפי חוק זה, ומקווה, כי הסתייגותה בעניין זה תתקבל.

 

כמו כן, הלשכה סבורה, שהצעת החוק אינה מבחינה דיה בין בקשות העוסקות באזרחים מהשורה לבין אלו העוסקות בבעלי חיסיון כדין, ועורכי-דין בכלל זה. על כן, הציעה הלשכה להתנות קבלת נתוני תקשורת של מנוי שהוא בעל חיסיון כדין, בכך שבית-המשפט המוסמך ישוכנע שהוא קשור לעבירה, אשר לגביה מבוקשים נתוני התקשורת, בדומה לתנאי הקיים בהקשר זה בחוק האזנת סתר התשל"ט-1979 (להלן "חוק האזנת סתר").

 

הלשכה סבורה, כי באימוץ הסתייגויות אלה בהצעת החוק יהיה לקיים את האיזונים ההולמים בין הסיוע למערכת אכיפת החוק לבין הפגיעה בפרטיות.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון