הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין הקימה ועדה לבחינת נושא השתלמות חובה לעורכי דין בראשות פרופ’ יעקב נאמן

22.11.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט להקים ועדה בראשות עו"ד פרופ’ יעקב נאמן לבחינת רעיונות חדשים בתחום הדאגה לשיפור רמת המקצוע, כמו השתלמות חובה ותכנית מומחים.

בהצעת ההחלטה, שהעלה ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, נאמר, כי הלשכה רואה דאגה לרמתו של המקצוע, המהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מפעילותה כארגון מקצועי. לנוכח הרעיונות השונים שהועלו בנושא זה, הועד המרכזי מקים ועדה מטעמה של הלשכה, אשר תבחן את הנושא על כל היבטיו, לרבות ההצעה להטיל חובת השתלמות ו/או להנהיג תכנית מומחים לדין, ותגבש המלצות אשר תועלנה בפני הועד המרכזי לאישורו.

 

משך עבודת הועדה לא יעלה על 6 חודשים מיום קבלת החלטה זו. באם יהא צורך להאריך תקופה זו, יביא יו"ר הועדה את הענין לאישורו של הועד המרכזי.

 

חברי הועדה הנוספים  לפרופ' יעקב נאמן, היו"ר, הינם ד"ר משה ויינברג, המשנה לראש הלשכה, עו"ד יוסי מנדלסון, יו"ר (משותף) המכון להשתלמות, פרופ' אהרן נמדר, ד"ר אירית חביב סגל,  עו"ד אודי ערב, עו"ד חאלד אחמד זועבי, עו"ד ז'ק חן ועו"ד ישראל כלוף.

 

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, ציין, כי הנהגת השתלמות חובה לעורכי הדין (Mandatory Continuing Legal Education, Continuing Professional Development ) תשפר את רמתם, מעמדם ופרנסתם של עורכי הדין. לדבריו, קיימת חשיבות רבה בכך, שהלשכה כארגון דואגת לשיפור מנדטורי של רמת המקצוע, כפי שנהוג בכל מדינות ארה"ב, בקנדה, באוסטרליה, באנגליה ובחלק ניכר ממדינות אירופה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון