הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין מתנגדת להעברת האחריות לטיפול בנפגעי תאונות הדרכים לקופות החולים

12.11.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הלשכה: אין הנושא ראוי לטיפול במסגרת חוק ההסדרים.

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט להתנגד לשינוי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות הדרכים (הפלת"ד), המוצע במסגרת חוק ההסדרים, מהטעם שיש בו פגיעה חמורה בנפגעי תאונות הדרכים.

 

בכך אימץ הועד המרכזי את עמדת פורום הנזיקין בראשות עו"ד דוד אור-חן.

 

בחוק ההסדרים מוצע, כי חברות הביטוח תהיינה פטורות מאחריות לספק שירות רפואי, הכלול בסל הבריאות לנפגעי תאונות דרכים. הקופות תקבלנה תקציב לסל מעודפי קרן "אבנר" (שנצברו מכספם של מבוטחים, ששילמו עבור ביטוח חובה), ולא ניתן יהיה לחייב את חברות הביטוח בהשבת הוצאותיהן כנהוג היום.

 

הלשכה סבורה, כי מן הראוי שהשינוי בחוק הפלת"ד ידון בהליך חקיקה רגיל בפרק זמן, שיאפשר לגורמים השונים להביע את דעתם, במסגרת דיון ציבורי רחב ככל האפשר.

 

משמעות התיקון, המוצע במסגרת חוק ההסדרים, בדבר מימון הטיפול הרפואי ישירות על ידי קופות החולים, הינה כאמור פגיעה חמורה בזכויות נפגעי תאונות הדרכים. כיום, הדין מאפשר לנפגע תאונות הדרכים לקבל מחברת הביטוח כל טיפול רפואי, הנובע מהפגיעה בתאונה, ובכלל זה, גם טיפולים שאין אפשרות לקבלם באמצעות קופות החולים. אם יתקבל התיקון, יווצר מצב, שבו תורי ההמתנה של נפגעי תאונות הדרכים לטיפולים שונים, לשיקום ולשירותים אחרים, יתארכו. כמו כן, המטופלים שיסיימו את מכסת הטיפולים, שהסל מעניק להם (כגון, פיזיותרפיה ופסיכותרפיה) ויפנו לחברת הביטוח בדרישה לספק להם את המשך הטיפול, 'יפלו בין הכיסאות', הואיל וחברות הביטוח תסרבנה לאשר טיפולים מעבר לסל הבריאות. חברות הביטוח גם תדרושנה מהמבוטח להביא במקרים כאלה הוכחות, שניצל את אשר סל הבריאות העניק לו. פיצול חובותיהן של נותנות השירות (קופות החולים וחברות הביטוח) ימנע רצף טיפולי בנפגע ויפגע באיכות הטיפול.

 

בנוסף, בעקבות מימון הטיפול הרפואי ישירות על ידי קופות החולים, הרי שהאישור לצילומים ולבדיקות יינתן רק בהתאם להחלטות הקופה ולא בהתאם להמלצות הרופא המטפל, כפי שנהוג היום. הקופה 'תקפוץ את ידיה' במתן שירותים יקרים, להבדיל מהמצב כיום, שבו מובטח לקופה החזר מחברות

 

הביטוח. המצב עלול להגיע לידי כך, שהקופות תבקשנה לאזן את תקציבן באמצעות צמצום השירותים לנפגעי תאונות הדרכים.

 

כמו כן, במקום שהמבוטח יוכל לקבל את השירותים בבית חולים, שמספק את השירות הרפואי המיטבי, יהיה עליו לקבלם במסגרת הסדרי הבחירה המוגבלים של הקופה. קופות החולים, שיכולת השפעתן על בתי החולים גבוהה מאד, עלולות לדאוג לכך שימי האשפוז של הנפגעים יצומצמו ככל שניתן.

 

עורכי הדין, המייצגים נפגעים, יאלצו לפתוח חזית חדשה כנגד קופות החולים במימוש זכויות הנפגעים, וזאת בנוסף לחזית הקיימת למול חברות הביטוח במימוש הזכויות מעבר לסל הבריאות. התדיינות זו תוסיף עבודה והוצאות נוספות על קופות החולים, שתאלצנה 'לגלגל' אותן על כלל המבוטחים. התדיינות זו אף תגדיל את מספר התביעות בבתי המשפט, מה שכמובן יעצים את העומס הגדול בלאו הכי על המערכת.

 

מטעמים אלה ואחרים, מתנגדת הלשכה להצעת החוק, הן בנוגע לתכניה והן בהקשר לנסיון להביאה לחקיקה במסגרת חוק ההסדרים.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון