הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין לנציבות שירות המדינה: "לא יתכן שלתפקיד רשם הקבלנים ימונה אדם שאינו עורך דין"

12.11.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט לתקוף את החלטת נציבות שירות המדינה לשנות את המכרז, שפורסם לתפקיד רשם הקבלנים, באופן שהוספה דרישת השכלה כלכלית כחלופה להשכלה משפטית לתפקיד.

על פי החלטת ממשלה הוקמה ועדה לאיתור מועמדים לתפקיד רשם הקבלנים. ביום 26.8.07 פורסם על ידי נציבות שירות המדינה מכרז, שבו המועד האחרון להגשת מועמדות לתפקיד נקבע ליום 20.9.07. במכרז נקבע תנאי סף, שלמועמד תהיה השכלה משפטית או הנדסית (הנדסה אזרחית/אדריכלות).

 

בסמוך לאחר תום המועד הקבוע להגשת ההצעות, ערכה הנציבות שינויים על דרך דחיית המועד להגשת מועמדות ליום 11.10.07 והוספת דרישת השכלה כלכלית (כלכלה/מנהל עסקים) כחלופה להשכלה משפטית או הנדסית.

 

לשכת עורכי הדין סבורה, כי לא יתכן שלתפקיד רשם הקבלנים, המחייב ידע נרחב במשפטים, והכרוך בהפעלת סמכויות משפטיות בעלות אופי מעין שיפוטי, ימונה אדם שאינו עורך דין. שיקול דעתו של רשם הקבלנים ברישום בפנקס, בסירוב לרשום ובביטול הרישום הם שיקולים, המאפיינים כאמור סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית, ולפיכך מן הראוי שהנושא במשרה יהיה עורך דין.

 

כאמור, בכוונת הלשכה לפנות לנציבות שירות המדינה נגד הכללת תנאי סף במכרז שאינו מחייב השכלה משפטית לתפקיד הכרוך בהפעלת סמכות מעין שיפוטית.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון