הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין: "לא עוד התחייבות עו"ד לבנקים למשכנתאות"

02.11.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

עורך דין לא יידרש עוד לחתום על "אישור עורך דין".

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין שב ומזכיר לחברי הלשכה, כי בהחלטה מיום 9.1.07 נקבע, כי עו"ד לא יחתום עוד על הטופס המוכר כ"אישור עורך דין" בנוסח הנדרש מעורכי דין המייצגים קונים המבקשים משכנתא, במסגרת עסקאות מכר, אלא בנוסח שהתקבל בועדת האתיקה הארצית, בראשות עו"ד דרור ארד-איילון, ואושר על-ידי הועד המרכזי. על פי נוסח זה, ההתחייבות היחידה עליה רשאים עוה"ד לחתום הינה ההתחייבות לרישום המשכנתא לטובת הבנק, בד בבד עם רישום הזכויות על-שם הקונה. ב"אישור עורך דין" לא ייתנו כל הצהרות ו/או התחייבויות נוספות. הדרישה לחתימה על "אישור עורך דין" הייתה נהוגה באותם מקרים בהם לא ניתן היה לרשום הערת אזהרה לטובת בנק למשכנתאות בגין התחייבות המוכר לרישום משכנתא של הקונה.

 

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, הודיע בישיבת הועד המרכזי, כי נציג פורום קניין ומקרקעין, שבראשות עו"ד אילן שרקון, הגיע להסדר חליפי חדש עם מספר בנקים למשכנתאות, לפיו עורך דין לא יידרש עוד לחתום על "אישור עורך דין" ובמקום הסדר זה יחתום המוכר על משכון זכויותיו החוזיות לטובת הקונה ולטובת הבנק למשכנתאות (בדומה לרישום הערות אזהרה לטובת הקונה והבנק).

 

כאמור, הסדר זה תקף כבר כיום במספר בנקים למשכנתאות, ונציג פורום קניין ומקרקעין אשר טיפל בהשגת הסדר זה, עו"ד אריאל פלג, יעשה מאמץ להגיע להסדר זהה עם כלל הבנקים.

 

 

קישורים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון