הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין תיזום הצעת חוק שתפסיק חברות בלשכה של רשמים שאינם שופטים

30.10.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בתוך כך, קוראת הלשכה לביטול מעמד הרשמים שאינם שופטים ולמינוי שופטים במקומם.

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט, כי יש להפסיק חברותם של רשמים, שאינם שופטים, בלשכה, כשם שחברותם של שופטים בלשכה נפסקת עם מינויים כשופטים.

 

על פי החוק, כאמור, חברותם של שופטים נפסקת עם מינויים. רשמים, המתלים את רישיונם, ממילא אינם חברים בלשכה. כל הרשמים אינם נתונים לשיפוט משמעתי של הלשכה אלא דינם, לענין זה, כשופטים. קיימים היום כ- 60 רשמים שאינם שופטים והם חברים בלשכה ומשלמים דמי חבר.

 

לדעת הלשכה, אין צידוק להבחנה בין רשמים שאינם שופטים לשופטים מבחינת מעמדם בלשכה. העצמאות ואי התלות של שופט צריכה להיות נכונה גם לגבי רשם.

 

הלשכה החליטה ליזום תיקון חקיקה, אשר יפסיק את חברותם של רשמים בלשכה באופן אוטומטי עם מינויים לתפקיד.

 

בתוך כך, החליט הועד המרכזי של הלשכה לקרוא לביטול מעמד הרשמים מעיקרו, תוך העברת ביצוע תפקידם לשופטים, שימונו במקומם, בין מקרב הרשמים המכהנים כיום ובין מקרב המועמדים האחרים לשפיטה, וזאת במסגרת עבודתה של הועדה לבחירת שופטים.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון