הודעות דוברות הלשכה

מכתב ראש הלשכה לשר המשפטים בנושא תזכיר חוק "הגבלת משך זמן החקירה המשטרתית"

17.10.2007

עו"ד יורי גיא-רון, ראש הלשכה

"תפקידה של לשכת עורכי הדין ליטול חלק בתהליך החשיבה המשפטית במדינת ישראל, ולא אך כמגיבה לתוצריו אלא כמשתתפת בהתהוותו."

 

לשכת עורכי הדין בישראל

 
עו"ד יורי גיא-רון
ראש הלשכה
 

                                                                               ת"א, ד' חשון תשס"ח

                                                                                16 אוקטובר 2007

לכבוד

כבוד השר דניאל פרידמן

שר המשפטים

משרד המשפטים

 

   

שלום רב,

 

 

הנדון:  תזכיר חוק "הגבלת משך זמן החקירה המשטרתית"

 

 

נודע ללשכה, שבימים אלה עשוי משרד המשפטים לגבש הצעת חוק ממשלתית להגבלת משך זמן החקירה המשטרתית וטיפול התביעה בתיק החקירה עד להגשת כתב אישום.

 

אין ספק, כי נושא משך זמן החקירה המשטרתית ראוי לו שיוסדר בחוק ברור ומאוזן.

 

כפי שמסרתי לך בשיחתנו, אני מבקש להדגיש בפניך את עמדתי, לפיה על הלשכה כארגון סטטוטורי מוטל התפקיד המקצועי הציבורי ליטול חלק בעבודתן של המערכות המשפטיות השונות. על שורות הלשכה נמנים עורכי הדין והמומחים הטובים בארץ בתחומי המשפט השונים, ובכלל זה משפט פלילי. תרומתם לשיח הציבורי המקצועי בכל נושא חשובה ביותר. בהקשר זה, אציין, כי יו"ר הפורום הפלילי של הלשכה, עו"ד רחל תורן,  גיבשה זה מכבר עמדה בנושא הצעת החוק הפרטית, שהניח חבר הכנסת דב חנין בנושא, ואשר נדונה אתמול, 15.10.07, בישיבת ועדת שרים לענייני חקיקה. עמדת יו"ר הפורום הפלילי שוגרה לחברי ועדת השרים לקראת הדיון.

 

אני משוכנע שעבודת האירגון המקצועי הסטטוטורי צריכה להוות נדבך אינטגרלי מעבודת מערכות המשפט במדינה, ובכלל זה בשלב גיבוש תזכירי הצעות החוק במשרדי הממשלה השונים.

 

מובן בעיני, שנוסחו הסופי של כל תזכיר חוק, המוצע ע"י משרדך, ייקבע על ידך. עם זאת, אני שב ומדגיש כי זהו תפקידה של לשכת עורכי הדין ליטול חלק בתהליך החשיבה המשפטית במדינת ישראל, ולא אך כמגיבה לתוצריו אלא כמשתתפת בהתהוותו.    

 

לפיכך, אבקשך לשתף את הלשכה בתהליך החשיבה לקראת הכנת התזכיר כאמור, כמו גם כל תזכיר הצעת חוק בנושא אחר, או למצער להעביר עותק טיוטא ממנו לעיון הלשכה, בטרם יפורסם ובטרם יעלה לאישור ועדת שרים לענייני חקיקה. זאת, על מנת שנוכל לחוות את דעתנו ולגבש את עמדתנו בנדון.

   

   

     בברכה,

עו"ד יורי גיא-רון

                                                                   ראש לשכת עורכי הדין

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון