הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין מתנגדת לעיקר תזכיר חוק יסוד השפיטה בענין צמצום הרכבי השופטים בהליכים שונים, אך תומכת בחלקים אחרים של ההצעה

11.10.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין דן אתמול, 9.10.07, בתזכיר חוק יסוד השפיטה, שפורסם לאחרונה בנושא צמצום הרכבים בבתי המשפט בהליכים שונים ובתיקון לחוק בתי המשפט (ערעורים והרכבים שונים), והחליט להתנגד לעיקרי ההצעה, תוך תמיכה בחלקים אחרים בה.

הלשכה מתנגדת להצעה בתזכיר חוק יסוד השפיטה לצמצם הרכבים בבית המשפט המחוזי, באופן שערעורים על פסקי דין פליליים יוותרו בהרכב של 3 שופטים ואילו ערעורים על פסקי דין אזרחיים ידונו בהרכב של 2 שופטים. הלשכה סבורה שיש להותיר את המצב על כנו, כך שגם ערעורים על פסקי דין אזרחיים ידונו בהרכב של 3 שופטים, אולם תומכת פה אחד בהצעה, לפיה ערעורים בתובענות, שסכום התביעה או שוויה הינו עד 100,000 ש"ח – למעט בנושא של פיצויים בשל נזקי גוף – ידונו בפני דן יחיד.

 

הלשכה אימצה ברוב דעות את עמדת ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, ויו"ר הפורום הפלילי, עו"ד רחל תורן, המתנגדים להוסיף, על פי התזכיר, לעבירות שידונו בבית משפט מחוזי בדן יחיד את עבירת הסחר בבני אדם לעיסוק בזנות. זאת, מהטעם שעבירה של סחר בבני אדם היא עבירה חמורה, שהעונש המוטל בגינה הוא 20 שנה, וכן שמדובר בתיקים מורכבים, אשר מן הראוי לדון בהם בהרכב של 3 שופטים. "הסטנדרט השיפוטי הראוי לדון בעבירה זו הוא בהרכב של 3 שופטים. לא נכון להנמיך את הסטנדרט השיפוטי בעבירה זו משיקולי יעילות", ציין ראש הלשכה.

 

הלשכה אף מתנגדת להצעה בתזכיר לצמצם את האפשרות להגיש בקשת רשות לערער (בר"ע) על החלטה אחרת בעניינים אזרחיים.

 

כמו כן, הלשכה תומכת בהצעת משרד המשפטים לקבוע זכות ערעור לבית המשפט המחוזי על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות, שידון בדן יחיד. בין היתר, מהטעם ששווי הענין אינו מצדיק פגיעה בזכויות מהותיות של גישה לערכאות.

 

הלשכה תומכת פה אחד בהצעה להסמיך רשמים לדון בתביעות אזרחיות כשסכום התביעה או שוויה אינו עולה על 50 אלף ש"ח, ואף תומכת בהצעה להעביר מבית המשפט העליון לבתי המשפט המחוזיים את הסמכות לדון בערעורי משמעת, וכן לבצע תיקונים בחוק הלשכה בהתאם, על מנת לזרז את ההליכים.

 

הלשכה סבורה, שבכלל עמדותיה אלה קיים איזון נכון יותר בין זכויות מהותיות, כנגישות למשפט וכמיצוי זכויות דיוניות, לבין הצורך לייעל את הדיון, ולפעול לפתרונו של העומס הבלתי נסבל בבתי המשפט. התמודדות עם העומס צריכה להיעשות גם בדרכים אחרות, למשל בין היתר, על ידי הוספת תקנים של שופטים.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון