הודעות דוברות הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין בדיון בועדת הכלכלה של הכנסת: "יש לקבוע כי אדמות קרן קיימת לישראל תשווקנה באופן שוויוני לכל האזרחים הישראלים"

09.10.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

עמדת ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, הוצגה היום, 8.10.07, בדיון בועדת הכלכלה של הכנסת בהצעת החוק, שאושרה בחודש יולי האחרון בקריאה טרומית בכנסת, לפיה אדמות קק"ל יוקצו ליהודים בלבד.

עמדתו גובשה לקראת הדיון בוועדה ובעקבות תשובת היועץ המשפטי לממשלה, שהוגשה טרם החג לבג"צ, במסגרת עתירה שהוגשה על ידי אזרחים ישראלים-ערבים וארגוני זכויות, בדרישה לחייב את מנהל מקרקעי ישראל ואת קרן קיימת לישראל לשווק את קרקעותיהן באופן שוויוני לכל האזרחים הישראלים.

 

ראש הלשכה ציין, כי הוא מברך על עמדת היועץ המשפטי לממשלה, לפיה ישווקו הקרקעות של המנהל ושל הקק"ל ליהודים ולערבים באופן שוויוני בחודשים הקרובים, אולם הדגיש, כי ראוי שהסדר זה לא יהיה רק הסדר זמני כי אם הסדר של קבע, כפי שראוי והולם את ערכיה של  מדינה דמוקרטית.

 

ראש הלשכה הביע התנגדות להצעת החוק והדגיש, כי מדובר בהצעת חוק גזענית שאינה הולמת את ערכי מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. ראש הלשכה התבטא כבר בעבר ואמר כי "חברי הכנסת שלא השלימו עם פסיקתו החשובה של בג"צ בענין קעדאן, שאסרה על מנהל מקרקעי ישראל להפלות לא יהודים בהחכרת קרקע באמצעות הסוכנות היהודית, יזמו הצעה "עוקפת בג"צ", שיש בה להסיג את המדינה אחורה אל עבר ימים חשוכים".

 

עמדתו של ראש הלשכה הינה, כי מדינת ישראל שהיא מדינתו של העם היהודי אינה יכולה להפלות לרעה את המיעוטים המתקיימים בה. לדבריו, "מדובר בהצעת החוק נוגדת את האינטרסים של המדינה, ופותחת פתח לאפליה בתחומים נוספים. מהלך חקיקתי כזה הוא מהלך מסוכן, ויש לבלום אותו עוד מראשיתו".

 

לדברי ראש הלשכה, "לאור תשובת היועץ המשפטי לממשלה בעתירה בדבר קביעת הסדר עקרוני שיאפשר שיווק קרקעות באופן שוויוני, לנוכח עמדת משרד המשפטים ועמדת היועצת המשפטית של הכנסת, אין עוד מקום להצעת חוק זו, ומן הראוי לא לקדמה".

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון