הודעות דוברות הלשכה

בעקבות קריסת חברת חפציבה – לשכת עורכי הדין והמחלקה המשפטית של ארגון אמון הציבור גיבשו מסמך דגשים להגנה על זכויות רוכשי הדירות מקבלן

30.08.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

מצ"ב מסמך שגובש על ידי עו"ד אילן שרקון יו"ר ועדת קניין, מקרקעין וחוזים בלשכת עורכי הדין, ועו"ד עינת ברכה, היועצת המשפטית של ארגון אמון הציבור, המפרט מספר דגשים, אשר יסייעו לרוכש הדירה מקבלן לעקוב אחר פעילות עורך הדין על מנת להגן על זכויותיו.

                                     

 

 

בעקבות קריסת חברת חפציבה:

לשכת עורכי הדין והמחלקה המשפטית של ארגון אמון הציבור מציעים דגשים להגנה על זכויות רוכשי הדירות מקבלן

 

רכישת דירה הינה העסקה הגדולה והמשמעותית ביותר הנעשית על ידי מרבית האזרחים במדינת ישראל. בגלל סכומי הכסף הגדולים הקשורים בעסקה והבעיות אשר עלולות להתרחש בה, יש לנהוג בקנייה שכזו במשנה זהירות הכרחי להסתייע בשירותי עורך דין המתמחה בנדל"ן.

 

עו"ד אילן שרקון יו"ר ועדת קנין ומקרקעין בלשכת עורכי הדין, ועו"ד עינת ברכה, היועצת המשפטית של ארגון אמון הציבור, גיבשו מספר דגשים, אשר יסייעו לרוכש הדירה מקבלן לעקוב אחר פעילות עורך הדין על מנת להגן על זכויותיו:

 • זיכרו, עורך הדין של הקבלן אינו עורך הדין שלכם לעניין ההתקשרות עם החברה הקבלנית. הכרחי להתייעץ עם עורך דין המייצג אתכם.
 • מומלץ לא לחתום בחפזון על זכרון דברים או על טופס הרשמה. חשוב לדעת כי זכרון דברים חתום כדין כמוהו כחוזה לכל דבר. אם בכל זאת בחרתם לחתום, וודאו כי זכותכם לבטל את ההתקשרות על ידי הודעה חד צדדית ולקבל החזר מלא של "דמי ההרשמה". מומלץ ל"דלג" על שלב זיכרון הדברים, לחתום על ההסכם הסופי ולא להכנע ללחץ שיווקי של הקבלן.
 • נהלו משא ומתן על ההסכם שנותן לכם הקבלן. ניתן לשנות סעיפים רבים בו. דרשו לקבל העתק של ההסכם מראש ובידקו אותו עם עורך דין מנוסה.
 • וודאו כי הקבלן רשום במרשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון בסיווג מתאים לבניה וכי רשיונו בתוקף.
 • בררו מהו מצבו הפיננסי של הקבלן. אם מדובר בחברה ציבורית שדוחותיה הכספיים חשופים לציבור, ניתן לעיין בהם. בנוסף, קיימות חברות המספקות תמורת תשלום דו"חות פיננסים על קבלנים.
 • מומלץ לדבר עם דיירים שכבר קנו דירות מהקבלן, לראות מבנים נוספים שבנה ולבדוק האם הקבלן בונה בעצמו או באמצעות קבלני משנה, אם כך לברר מיהם ומה מקצועיותם ואמינותם.
 • בדקו היטב את זכויות הקבלן במקרקעין במועד העסקה. הוציאו נסח רישום המקרקעין מלא הנכון ליום העסקה. חשוב לדעת כי בקרקע של מינהל מקרקעי ישראל יש לקבל אישור זכויות מהמינהל.
 • בדקו היטב אם קיימות זכויות בקרקע לצד שלישי. אם קיימות זכויות כאלו, וודאו היטב כי הן אינן גוברות על זכויותיכם וכי אלה מוגנות.
 • וודאו כי הקבלן קיבל היתר בניה לבניין כולו וכי ההיתר תואם את המובטח בחוזה המכר.
 • יש לבדוק היטב את חוזה המכר עם הקבלן, לרבות הנספחים שיש לצרף אליו.
 • יש לבדוק את המפרט הטכני, את תרשים הבניין ותשריט הדירה, לרבות חתך הקומה, החניה, מחסנים, כל הצמדה אחרת וחלקים שאינם חלק מהרכוש המשותף.
 • וודאו כי התמורה המוסכמת היא סופית על מנת למנוע "הפתעות".
 • קבלו מהקבלן ערבות בנקאית (גם על סכומי המע"מ).
 • יש לשלם את התשלומים על הדירה ישירות לחשבון הבנק המלווה ובשום אופן לא למסור את השיק לידי הקבלן. לאחר התשלום לבנק דרשו לקבל אישור על ביצוע הפעולה. זכרו כי הבנק עלול לטעון כי הערבות אינה תקפה כל עוד הכסף ששילם הלקוח עבור הדירה לא נכנס לחשבון הליווי של הקבלן בבנק המלווה.
 • הקבלן חייב לתת לקונה ערבות בנקאית בגין כל תשלום (מעל 15% ממחיר הדירה). דעו כי גם אם חתמתם ויתור על ערבות לכספכם, הויתור אינו תקף ואינו פוטר את הקבלן מחובתו על פי חוק למסור ערבות. דרשו את הערבויות ממנו.
 • אם קבלן מבקש שתמסרו לו את הצ'קים במקום להפקידם לחשבון הליווי ומציע לכם הנחות בשל כך היזהרו! מדובר במעשה פלילי המעורר חשד ומסכן את כספכם. התלוננו מיד באמון הציבור!
 • בדקו את האפשרות לרשום הערת אזהרה לטובת הקונה, גם אם ניתנה בטוחה אחרת.
 • יש לקבוע בחוזה מועד, בו מחוייב הקבלן לרשום את זכויות הקונה בפנקסי רישום המקרקעין  (טאבו). תשלום הרישום יתבצע על חשבון הקבלן.
 • הגדירו בחוזה, כי הקבלן ממלא התחייבויותיו רק לאחר רישום הזכויות בדירה על שם הקונה.

 

לגרסת הדפסה - לחץ/י כאן

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון