בתי משפט במחוז

תוכנית עבודה של בית המשפט המחוזי מ-1.9.07 עד 15.7.08

21.08.2007

צוות מחוז חיפה

בית משפט מחוזי חיפה

לשכת הנשיאה

 

 

תוכנית עבודה

 

מ- 1/9/2007

עד- 15/7/2008

 

 

 

חלוקת  תיקים  במדורים

 

 

כל חלוקת התיקים תיעשה לפי תוכנית העבודה בהיוועצות עם הנשיאה ב. גילאור.

 

מדור אזרחי:

ס. הנשיא ש. ברלינר אחראי על המדור האזרחי.

 

 

מדור מינהלי:

ס. הנשיא ג. גינת אחראי על המדור המינהלי.

 

 

מדור ערעורים:

ס. הנשיא י. גריל אחראי על מדור הערעורים.

(התיקים יחולקו ע"י המדור לפי מפתח של כ- 10 ערעורים אזרחיים וכ- 15 ערעורים פליליים לכל מועד).

 

 

מדור פלילי:

השופט א. שיף אחראי על המדור הפלילי, בהעדרו – השופט ר. שפירא, ובהעדרו – השופט י. אלרון.

 

* החזרת תיקים למדור/ים מסיבה כלשהי, לרבות פסילה, תעשה אך ורק באישור הנשיאה.

 

 

הוראות כלליות

 

 

1. אין להעביר בקשות מתיק עיקרי, המתנהל בפני שופט, לרשם או לשופט אחר, אלא על פי

    החלטת הנשיאה, למעט בקשות לעיקול זמני, עיכוב יציאה מן הארץ והיתר המצאה לחו"ל.

 

2. אין להעביר תיק לשופט או להחזיר תיק למזכירות אלא על פי החלטת הנשיאה.

 

3. שופטים השומעים בקשות לצווים ארעיים (מסוגים שונים), יקבעו את המשך שמיעת

    התיק בפניהם, במועדים שייקבעו על פי יומנם.

 

4. נקבעה רשימה של שופטים תורניים, שיוחלפו אחת לשבועיים – התורנות כוללת ימי שישי, שבתות וחגים.

השופט התורן הדו שבועי יטפל בכל הנושאים הדחופים (אזרחי ופלילי) בכל יום החל מהשעה 15:00 ואילך, בימי שישי, לרבות צווי מניעה, מעצר עד תום ההליכים ובקשות נלוות וכן עררים על מעצרים ועל החלטות שונות של בית משפט שלום, למעט:

א. מעצר אוניה - יופנה בימים א'-ה' לשופט רניאל.

ב. ענייני פירוק חברות, הקפאת הליכים וכו' שיופנו לנשיאה או לס. הנשיא גינת, באותם מקרים בהם הנשיאה לא יכולה לדון בבקשה.

 

השופט התורן הדו-שבועי יחליף את השופטים העוסקים בעררים על החלטות בית משפט השלום ואת שופט המעצרים במקרים של השתלמות, חופשה קצרה או מחלה, למעט שבתון.

 

ראה טבלת תורנויות דו-שבועית – נספח ב'.

 

למסמך המלא

קובץ להורדה
courtwork 2007-8.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון