הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין מתנגדת למהלך האיחוד הגורף בין רשויות המס

30.07.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת השכה

עמדת לשכת עורכי הדין בנושא איחוד רשויות המס, עליה חתומים פרופ’ יצחק הדרי, יו"ר ועדת המיסים של הלשכה ועו"ד איתן צחור, חבר הועדה, הועברה לפרופ’ יצחק סווארי, יו"ר הועדה לבחינת המבנה הארגוני של רשות המיסים בישראל.

בפנייה לפרופ' סווארי נאמר, שלשכת עורכי הדין מתנגדת למהלך האיחוד הגורף בין רשויות המס, וסבורה שיש להותיר את מערכת המס ממוקדת באגפיה הנוכחיים, תוך חלוקה עיקרית למיסוי הישיר: מס הכנסה, מס שבח מקרקעין ומס רכוש וקרן פיצויים, ולמיסוי העקיף: הכולל את מס ערך מוסף והמכס. כמו כן, סבורה הלשכה, שבמקביל יש להשיב לממונה על הכנסות המדינה את סמכות קביעת המדיניות הכוללת, המשלבת את הנקודות המשיקות בין שני האגפים.

 

עוד נטען, שהעובדה שמהלך מיזוג האגפים נכשל בתוך תקופה קצרה, מדברת בעד עצמה. "המשמעות היא שלא נערכה הערכות ראויה ואף לא בדיקה מוקדמת באשר לנחיצות איחוד זה בין אגפי המס. ידוע שנציגי לשכת עורכי הדין התריעו מבעוד מועד בפני ראשי המערכת דאז באשר לתוצאה הצפויה, אך ללא הועיל. הותרת ביצוע הבדיקה לאחר מעשה טומנת בחובה כשלון מובנה ואף מסוכן למערכת המס כולה".

 

לטענת הלשכה, שלוש המטרות העיקריות, שעמדו ביסוד התכנית לאיחוד האגפים בשנת 2003, הוכחו כבלתי ישימות, הן מבחינת שיפור השירות ללקוח והאפקטיביות והן מן ההיבט של העבודה והעמקת הגבייה.

 

לטענת הלשכה, יסודותיו המקצועיים של כל אחד מחוקי המסים, כלומר פקודת מס הכנסה מצד אחד,  וחוק מע"מ מצד שני, שונה באופן מהותי ובלתי ניתן לאיחוד או שילוב עם החוק העומד בתשתית המערכת השנייה. בעוד שמערכת מע"מ ניצבת על תשתית טכנית במהותה, דיני מס הכנסה רואים את היפוכה של התמונה בהענקת משקל רב למהות על פני הצורה.

 

השוני בין שתי מערכות המס – בסיסי הדיווח, עיתוי ארועי המס, וההשלכות הנובעות מהפרשות המס – מחייב בקרה פנימית, חשבונאית ומשפטית מדוקדקת. בשל כך, קיים צורך בהפרדה בין תחומי הטיפול.

 

יחד עם זאת, סבורה הלשכה, שלאחר שתופרדנה המערכות לחלוטין, ניתן לאתר מספר נושאים, בהם רצוי ומומלץ לקיים איחוד או הסתמכות של מערכת האחת על רעותה. כך, למשל, יש להקפיד על חסכון ויעילות בכל הכרוך בפתיחת התיק ע"י הנישום/העוסק,  ובסגירתו של התיק לאחר סיום פעילותו העסקית של האזרח, בצמצום ההתדיינות מול הנישום, ובכל הנוגע לגבייה ולתשלום המס.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון