הודעות, המלצות ומידע כללי

מבצע סיוע משפטי לעולי אתיופיה בעניין הסכמים לרכישת דירה - גם לשירותים נוטריונים

29.07.2007

עו"ד שמעון לפיד - רכז ועדת נוטריונים שליד הוועד המרכזי

במסגרת המבצע התירה ועדת הנוטריונים של הלשכה לנוטריונים לתת הנחה עד 50% משכ"ט הנוטריון.

         

                                                                      

 

לשכת עורכי הדין והמשרד לקליטת עליה יזמו מבצע ייחודי לעולי אתיופיה בתחום עסקאות מכר דירות יד שנייה - "מבצע סיוע משפטי לעולי אתיופיה במסגרת הסכמים לרכישת דירה". במסגרת המבצע, אשר קיבל את אישור הוועד המרכזי ואישור הממונה על הגבלים עסקיים, מוצע לציבור עולי אתיופיה ייעוץ משפטי וייצוג בהסכמים לרכישת דירה וטיפול ברישום הזכויות בדירה הנרכשת על שם העולים הרוכשים בתמורה לשכ"ט בגובה של עד חצי אחוז ( 1/2% ) ממחיר הדירה הנרכשת, במשך תקופה קצובה של שנים עשר חודשים. שכר הטרחה לכל שירות משפטי נוסף יהיה כפי שיוסכם בין עוה"ד ללקוח.

 

במסגרת המבצע עשויים הפונים להיזקק לשירותי הנוטריון. כידוע, שכר שירותי הנוטריון הוא קבוע ואין לסטות ממנו. על פי סעיף 34(5) לחוק הנוטריונים גבייה או דרישת שכר שהוא למטה מן הקבוע מכוחו של החוק "ללא טעם מספיק" מהווה עבירת משמעת. כדי לסייע לעולי אתיופיה בהליכים לרכישת דירה, החליטה ועדת הנוטריונים של הלשכה בראשותו של עו"ד ונוטריון יונה דה-לוי לאפשר לנוטריונים המעוניינים בכך לחרוג מהתעריף הקבוע בתקנות ולתת הנחה עד 50% משכר טרחת הנוטריון לשירותים נוטריונים, שיינתנו לעולים החדשים במסגרת המבצע, שתקופתו, כאמור מוגבלת בזמן – עד יולי 2008.

 

בעבר התירה הלשכה לתת הנחה עד 50% מהשכר המגיע מעולים חדשים לתקופה שהוגבלה בזמן. לדברי עו"ד דה-לוי, ההנחה במסגרת המבצע מהווה טעם מספיק לאי גביית מלוא שכר טרחת הנוטריון, ועל הנוטריון הבוחר לתת הנחה, לציין זאת כסיבה לאי גביית מלוא המחיר המגיע לו בעד האישור על פי תקנה 17(ב) לתקנות הנוטריונים.

 

 

  

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון