הודעות דוברות הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין: "הארכת תוקפו של חוק טל ב- 5 שנים נוספות מהווה המשך הפגיעה בעקרון השוויון "

23.07.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לדברי ראש הלשכה, הארכת תוקפו של החוק פוגעת בעקרון השוויון בכך שהיא ממשיכה את קיומה של האפליה בין תלמידי ישיבות הזכאים להסדר של דחיית שירות עד פטור ממנו לבין מי שאינם תלמידי ישיבות, המתגייסים לצה"ל.

כך אמר ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, בעקבות אישור הארכת תוקפו של חוק טל ב- 5 שנים במליאת הכנסת בשבוע שעבר.

 

חוק טל, שנחקק כהוראת שעה ונכנס לראשונה לתוקפו ביום 1 בפברואר 2003 וחל עד ליום 1 באוגוסט 2007, מסדיר את הפטור משירות צבאי של בחורי הישיבות. החוק קובע גם הסדר שמאפשר לתלמידי ישיבות לצאת לשנת הכרעה, שבה הם יכולים ללמוד מקצוע או לעבוד בלי שיגויסו. בתום שנה זו הם אמורים לעשות שירות צבאי או אזרחי מקוצר.

 

לדברי ראש הלשכה, הארכת תוקפו של החוק פוגעת בעקרון השוויון בכך שהיא ממשיכה את קיומה של האפליה בין תלמידי ישיבות הזכאים להסדר של דחיית שירות עד פטור ממנו לבין מי שאינם תלמידי ישיבות, המתגייסים לצה"ל. "מהנתונים הקיימים עולה כי יישום ההסדר נכשל. השירות האזרחי לא הוקם ורק מעטים יחסית מבין בחורי הישיבות יצאו לשנת הכרעה. גם בג"צ קבע בפסק דינו משנת 2005 (בג"צ 6427/02), בעתירות שהוגשו נגד החוק, כי החוק אכן פוגע בעקרון השוויון ופגיעת החוק בשוויון מקימה פגיעה בכבוד האדם. הארכת תוקפו של החוק ב- 5 שנים תאפשר למדינה להמשיך במדיניות האיטית והמסורבלת ביישום מטרות החוק".

 

ראש הלשכה הוסיף, שנשיא בית המשפט העליון בדימוס, פרופ' אהרן ברק, התייחס בפסק הדין למידתיות של ההסדר, וקבע כי העובדה שנכון ליום מתן פסק הדין מס' דחויי השירות עלה ל- 45,634 איש ורק כ- 1,400 איש יצאו לשנת הכרעה, מלמדת כי מטרותיו של החוק אינן מתגשמות ולכן לא מתקיים קשר רציונאלי בין מטרות החוק לבין האמצעים להגשמתו. "תכלית החוק, לקדם פשרה ואיזון, במסגרתם יקודם השוויון ואף יוגבר שילובם של הגברים החרדים במשק העבודה הישראלי, לא הושגה. בג"צ אמנם דחה את העתירות נגד החוק, אולם קבע כי בחלוף 5 שנים יהא מקום לבחון את הגשמת החוק הלכה למעשה. הנשיא ברק אף קבע, כי אם השינוי במגמות הקיימות לא יבוא, קיים חשש רציני שהחוק יהפוך לבלתי חוקתי".

 

ראש הלשכה הדגיש, שבניגוד לנטען כלפי בג"צ, הרי שבמשך עשרות שנים לא היה בית המשפט העליון אקטיביסט בכל הנוגע לגיוס בחורי ישיבות. "בג"צ לא נקט גישה אקטיביסטית מתוך ציפייה שהכנסת היא זו שתפתור את הבעיה, והכנסת ממשיכה להימנע מהתמודדות אמיתית עם הנושא ובוחרת להמשיך

 

למרוח את הפצצה החברתית הזו. בחלוף כמעט 60 שנה מאז קום המדינה, הגיע העת שכל אזרחיה ותושביה ישאו בנטל אזרחי שווה. שירות בצה"ל או שירות אזרחי הנו המבחן האמיתי לאזרחות ישראלית טובה ושוויונית, ועליו לחול, בין היתר, גם על חרדים וגם על בני המיעוטים שבקרבנו, בשינויים המתאימים".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון