הודעות דוברות הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין: "חמור מאוד ששר המשפטים מבקר את התנהלות בג"צ במהלך הדיון בפרשת קצב שעה שהתיק תלוי ועומד"

23.07.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לדברי ראש הלשכה, התערבותו של שר המשפטים בהליך תלוי ועומד על ידי תקיפת אמירותיהם של השופטים במהלך הדיון שנערך בעתירות, ושהדיון בהן טרם נסתיים, היא חמורה. "חמור מאוד שראש המערכת המשפטית מתבטא בפרשה כה רגישה וחמורה בזמן היותם של ההליכים המשפטיים בהקשרה תלויים ועומדים".

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, אמר את הדברים בעקבות פרסום דברי הביקורת שהשמיע שר המשפטים, פרופ' דניאל פרידמן, על התנהלות בג"צ בפרשת קצב, לפיהם "בית המשפט העליון צריך לשקול היטב את ההשלכות של ההתבטאויות שלו לגבי אדם שלא הורשע ושצפוי לעמוד לדין בערכאה נמוכה יותר". עוד אמר השר, כי "כאשר הדיון הופך להיות פתוח, לא בכיכר אלא בבית המשפט הגבוה לצדק, כיצד יוכל לאחר מכן לדון בנושא בית משפט השלום ?".

 

לדברי ראש הלשכה, התערבותו של שר המשפטים בהליך תלוי ועומד על ידי תקיפת אמירותיהם של השופטים במהלך הדיון שנערך בעתירות, ושהדיון בהן טרם נסתיים, היא חמורה. "חמור מאוד שראש המערכת המשפטית מתבטא בפרשה כה רגישה וחמורה בזמן היותם של ההליכים המשפטיים בהקשרה תלויים ועומדים".

 

לגופו של עניין אמר ראש הלשכה, "לעיתים אמירות של שופטים במהלך הדיון מהוות חלק אינהרנטי מהתנהלותו ההכרחית, ובוודאי כשמדובר בעתירה המתנהלת בפני בג"צ. התנהלות זו גם אינה מעידה בהכרח על תוצאתה הסופית של ההתדיינות".

 

"המגמה, לפיה מאפשרים לעצמם נבחרי הציבור הפוליטיים הבכירים ביותר במערכת להתבטא בעניינים משפטיים תלויים ועומדים מסכנת את הדמוקרטיה. הפוליטיקאים מבקשים מבית המשפט שלא יתערב בהחלטותיהם, וטוב יעשו אם ברוח דומה ימנעו הם מלהתערב בעבודתם של השופטים. בעוד ההתערבות השיפוטית היא לעיתים מלאכתם של השופטים, הרי שההתערבות הפוליטית בשפיטה בעת התרחשותה אינה בשום מקרה חלק מתפקידם הלגיטימי של הפוליטיקאים".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון