הודעות דוברות הלשכה

בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את העתירה של עו"ד בומבך נגד ועדת הבחירות של לשכת עורכי הדין

05.07.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ועדת הבחירות טענה, בין השאר, שהעותר מנוע מלהעלות את טענותיו, מאחר שהדרישה לפתיחת קלפיות נוספות מנוגדת להסכמה אליה הגיעו כל חברי ועדת הבחירות, לרבות נציג העותר בועדה וכן בא-כוח העותר.

בית המשפט לעניינים מנהליים דחה היום את העתירה של עו"ד אילן בומבך נגד החלטת ועדת הבחירות של לשכת עורכי הדין לא לפתוח קלפיות משנה ברמת גן, הרצליה ובתל אביב. את הלשכה ייצגו בהליך עוה"ד רענן הר-זהב וקרן איזאק.

 

ועדת הבחירות טענה שיש לדחות את העתירה על הסף, הואיל והסמכות להורות על פתיחת קלפיות משנה לפי כללי הלשכה איננה נתונה לוועדת הבחירות במסגרת הבחירות החוזרות. על פי חוק, על הבחירות החוזרות להיערך בתוך שבועיים, בעוד שהסמכות להורות על פתיחת קלפיות משנה נתונה לוועדת הבחירות רק עד היום ה- 15 לפני יום הבחירות.

 

בנוסף, טענה הוועדה שיש לדחות את העתירה בשל שיהוי ניכר בהגשתה, בשל אי מיצוי הליכים, ומניעות. כאמור בתגובה, תוצאות הבחירות ודבר קיומן של בחירות חוזרות לראשות הלשכה היה ידוע לעותר כבר מיום 27 ביוני 2007 בשעה 05:00 לפנות בוקר, אולם הוא המתין שישה ימים תמימים בטרם פנה ליו"ר ועדת הבחירות בבקשה לפתיחת קלפיות נוספות. הבקשה טופלה בדחיפות על ידי ועדת הבחירות, והיא זמנה בו ביום דיון דחוף בבקשה ליום 4 ביולי 2007, שבמהלכו נדחתה בקשת העותר על ידי רוב חברי הוועדה. לטענת הוועדה, מדובר בשיהוי בלתי מוצדק, שיש בו להוביל לדחיית העתירה על הסף, שכן הוא עלול לשבש את סדרי הבחירות התקינים.

 

עוד טענה ועדת הבחירות, שהעותר מנוע מלהעלות את טענותיו, מאחר שהדרישה לפתיחת קלפיות נוספות מנוגדת להסכמה אליה הגיעו כל חברי ועדת הבחירות, לרבות נציג העותר בוועדה וכן בא-כוח העותר. הצדדים הסכימו על חזרה מדויקת על פריסת הקלפיות, לרבות מספרן ומיקומן. לטענת הוועדה, כל בקשה לפתיחת קלפיות נוספות נוגדת באופן חזיתי את ההסכמות שהתקבלו בוועדת הבחירות.

 

בתום הדיון דחה כאמור השופט ד"ר עודד מודריק את העתירה. השופט מודריק קיבל את טענת ועדת הבחירות, וציין שבשלב הנוכחי שבין סיבוב בחירות אחד למשנהו לא ניתן מבחינת ההסדר הנורמטיבי לערוך שינוי בתחנות הקלפי, לא מבחינת ההרכב ולא מבחינת המיקום.

 

באשר לדבריו של השופט מודריק, לפיהם מתעוררת שאלה גדולה לגבי שיקולי ועדת הבחירות בצמצום מספר הקלפיות בת"א לעומת הגדלה באזור חיפה, מבהירה ועדת הבחירות, כי בסמכותה לדון בבקשה המובאת בפניה על פי דין. משהובאה בקשה זו לגבי פתיחת קלפי בבית המשפט בחיפה, דנה הוועדה בבקשה. לעומת זאת, לא הוגשה על ידי העותרים בסיבוב הראשון בקשה לפתיחת קלפי בבית המשפט בת"א ובהרצליה בתוך המועד שבו ניתן היה להחליט על כך - לוועדת הבחירות, ומשכך, לא דנה הוועדה בנושא.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון