הודעות דוברות הלשכה

ועדת העמותות של לשכת עורכי הדין תקיים יום עיון בנושא "חברה לתועלת הציבור" בעקבות תיקון מס’ 4 לחוק החברות.

26.06.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

יום העיון יתקיים ביום ד’, 27.6.07, בין השעות 15:00 – 20:00 בבית ויצ"ו, רח’ דוד המלך 38, תל אביב.

בין הנושאים שידונו במהלך יום העיון סקירת ההוראות החדשות על חברות לתועלת הציבור בחוק החברות (כ- 50 סעיפים חדשים), תהליך רישום החברה לתועלת הציבור, השלכות רטרואקטיביות על חברות קיימות, מיזוג חברות, דרכי שינוי המטרות הציבוריות, הרמת מסך ואחריות נושאי משרה בחל"צ, שכר חברי דירקטוריון, העברת מניות, פירוק, הליכי פיקוח, חקירה וערעור, השינויים בחוק הנאמנות, השינויים בחוק העמותות, שינוי מועדי הגשת הדו"ח לרשם העמותות, צירוף דו"ח מילולי, הרצוי והמצוי בחקיקה החדשה ועוד.

 

ביום העיון בהנחיית עו"ד איתן צחור, יו"ר ועדת העמותות של הלשכה, ישתתפו עו"ד ירון קידר, רשם העמותות, עו"ד דידי לחמן-מסר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אביטל שרייבר, סגנית רשם העמותות, מר ניסן לימור, יועץ בכיר לעמותות, עו"ד גלי גרוס, עוזרת ליועץ המשפטי לממשלה, רו"ח איריס שטרק, יו"ר ועדת עמותות בלשכת רואי החשבון, עו"ד אופיר כץ, יועץ משפטי לעמותות, ד"ר ירון סוקולוב, מנכ"ל מנהיגות אזרחית.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון