הודעות דוברות הלשכה

בית המשפט לעניינים מנהליים הורה על מחיקת העתירה של עו"ד בומבך נגד ועדת הבחירות של לשכת עורכי הדין – לאחר שחזר בו מעתירתו

24.06.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בית המשפט לעניינים מנהליים הורה היום על מחיקת עתירתם של עוה"ד אילן בומבך ודניאל ארנסט וסיעת "הפרקליט במרכז", נגד החלטת ועדת הבחירות של לשכת עורכי הדין לא לפתוח קלפיות משנה ברמת גן ובתל אביב – לאחר שחזרו בהם מעתירתם.

את הלשכה ייצגו בהליך עוה"ד רענן הר-זהב ויחיאל שמיר.

 

ועדת הבחירות טענה שיש לדחות את העתירה על הסף, בשל שיהוי ניכר בהגשתה עד כי הסעד הפך תיאורטי. כאמור בתגובה, למרות שהעותרים ידעו על החלטת ועדת הבחירות כבר במועד קבלתה (11 ביוני 2007), ולמרות שנציג מטעם העותרים השתתף בישיבה בה נתקבלה ההחלטה, פנו העותרים לערכאות בחלוף 8 ימים, ביום 19 ביוני 2007 – 7 ימים בלבד לפני מועד קיום הבחירות. תחילה הגישו העותרים ביום 19 ביוני 2007 עתירה לבג"צ, שנדחתה על הסף ביום 21 ביוני 2007. העתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים הוגשה רק בחלוף 10 ימים מיום החלטת ועדת הבחירות, והדיון בעתירה מתקיים יומיים בלבד לפני יום הבחירות.

 

הוועדה הדגישה, כי פתיחת קלפיות וקלפיות משנה דורשת היערכות לוגיסטית, הכוללת, בנוסף לתיאום הקצאת חדרים בבתי המשפט והכנת ציוד לקלפי, גם איוש ועדת הקלפי בחברים מטעם נציגי הרשימות השונות ובחירת יו"ר ועדת הקלפי. מטעם זה נקבע בכללי הבחירות, כי על ועדת הבחירות להחליט על הצבתן של קלפיות משנה "לא יאוחר מהיום ה- 15 לפני יום הבחירות". לטענת הלשכה, בעקבות שיהוי ניכר זה יש לדחות את העתירה על הסף.

 

בנוסף, טענה הוועדה, שהעותרים יוצרים בעתירתם רושם מוטעה ומעוות בדבר עומס קיצוני במוקדי ההצבעה במחוז תל-אביב. הלשכה הדגישה כי לרשות ציבור המצביעים במחוז תל-אביב עומדות 31 קלפיות בשבעה מוקדים שונים במחוז – בתל-אביב, כפר-סבא, נתניה, פתח-תקווה, ראשון לציון, רחובות ורמלה ולא מדובר במוקד אחד. כן התייחסה הוועדה בעתירתה לצעדים שנקטה בכדי להקל על ציבור הבוחרים המגיע להצביע בבית הפרקליט, בדגש על שכירת החניונים בסביבה והעמדתם לרשות המצביעים ללא תשלום. ועדת הבחירות ציינה כי העותרים חזרו בפני בית המשפט לעניינים מנהליים למרות שהועמדו בבג"צ על העובדות הנכונות.

 

עוד צוין בתגובה שוועדת הבחירות כלל לא הייתה מוסמכת להורות על פתיחת קלפיות משנה בהרצליה ובתל-אביב, שכן סמכות זו קמה רק לאחר קבלת דרישה בכתב מאת 75 בוחרים, וכי דרישה כאמור מעולם לא הוגשה ביחס לקלפיות בהרצליה ובתל-אביב.

 

כן הדגישה ועדת הבחירות בתגובתה, שהחלטת ועדת הבחירות שלא להציב קלפי משנה בבית המשפט לענייני משפחה ברמת-גן מאזנת בצורה סבירה ומידתית בין מכלול האינטרסים המעורבים, דהיינו, בין השאיפה להנגיש את הקלפיות לציבור הבוחרים לבין שיקולים הקשורים לטוהר הבחירות ולקיומן התקין, לרבות שיקולים מנהליים, ארגוניים ולוגיסטיים.

 

הוועדה ציינה שבמהלך הדיון בבג"ץ 5397/07, הציע בית המשפט העליון כי המשיבה תבחן בשנית את עניין פתיחתה של קלפי משנה בבית המשפט לענייני משפחה ברמת-גן. בו ביום (21 ביוני 2007) התכנסה ועדת בחירות לישיבה מיוחדת, ובה קיימה דיון מקיף בסוגיה, לבקשתו של בית המשפט העליון. בתום הדיון התקיימה הצבעה בעניין, וחברי ועדת הבחירות החליטו (ברוב של עשרה כנגד שניים) שלא לפתוח קלפי משנה נוספת ברמת גן. דווקא נציגי העותרים שתמכו בישיבה הקודמת בפתיחת הקלפי, לא טרחו להגיע לישיבה זו, וועדת הבחירות הביעה מורת רוחה מן העניין וראתה בדבר התנהגות לא ראויה.

 

בעקבות הערות השופטת אסתר קובו הסכימו העותרים לחזור בהם מהעתירה, וכאמור בית המשפט הורה על מחיקת העתירה (עת"מ 1718/07).

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון