הודעות דוברות הלשכה

ועדת הבחירות של לשכת עורכי הדין החליטה לא לפתוח קלפי משנה ברמת גן

22.06.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ועדת הבחירות של לשכת עורכי הדין דנה היום בהצעת בג"צ לשקול פתיחת קלפי משנה ברמת גן, והחליטה ברוב דעות חבריה לא לאשר את פתיחת הקלפי.

יו"ר הוועדה, עו"ד מיבי מוזר, ציין כי העובדה שהעותרים לא טרחו להגיע לישיבת הוועדה אשר דנה בנושא שבגינו עתרו לבג"צ היא בבחינת התנהלות בלתי הולמת, חרף העובדה שהוא עצמו תמך בפתיחת הקלפי ברמת גן. לדבריו, העותרים ידעו שהוועדה התכנסה לדון בנושא, ועל אף זאת נכח בישיבה רק נציג אחד מטעמם.

 

חברים נוספים טענו, שהבקשה לפתוח קלפי ברמת גן היא בקשה פוליטית וכי לא קיימת בעיה אמיתית של עומס בקלפי בת"א, כפי שהעותרים הציגו בעתירתם. נאמר, שלרשות ציבור המצביעים במחוז תל-אביב עומדות קלפיות בשבעה מוקדים שונים במחוז – בתל-אביב, כפר-סבא, נתניה, פתח-תקווה, ראשון לציון, רחובות ורמלה. כמו כן, ציינו חברי הוועדה כי העותרים לא טרחו לפנות לוועדה סמוך לאחר מתן ההחלטה ביום 11 ביוני 2007 ורק כעבור 8 ימים - 7 ימים לפני הבחירות - בשיהוי ניכר - הגישו עתירה לבג"צ לשינוי ההחלטה.

 

בנוסף, צוין, שאף לוועדה עצמה אין סמכות לפתוח קלפי נוספת, מאחר שעליה להחליט על הצבתן של קלפיות משנה "לא יאוחר מהיום ה- 15 לפני יום הבחירות", הואיל והקמתן כרוכה בהערכות לוגיסטית. עוד ציינו חברי הוועדה, שהוועדה קיבלה את החלטתה המקורית בנושא בשעתו ברוב גדול של 11 חברים נגד 4.

 

קישורים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון