הודעות דוברות הלשכה

בג"צ דחה את העתירה של עו"ד בומבך נגד ועדת הבחירות של לשכת עורכי הדין

21.06.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בג"צ קבע שהסמכות לדון בעתירה נתונה לבית המשפט לעניינים מנהליים. במהלך הדיון הציעו השופטים אשר גרוניס, עדנה ארבל ואסתר חיות, הסדר, לפיו יוסכם שתיפתח קלפי משנה בבית המשפט למשפחה ברמת גן. ועדת הבחירות של לשכת עורכי דין תתכנס היום לדון בהצעת בג"צ.

בג"צ דחה היום על הסף את העתירה שהגישו עוה"ד אילן בומבך ודניאל ארנסט וסיעת "הפרקליט במרכז" נגד החלטת ועדת הבחירות מיום 11 ביוני 2007 בעניין אי פתיחת קלפי משנה ברמת גן, בהרצליה ובתל-אביב (בג"צ 5397/07 עו"ד אילן בומבך ואח' נ' ועדת הבחירות).

 

בג"צ קבע שהסמכות לדון בעתירה נתונה לבית המשפט לעניינים מנהליים. במהלך הדיון הציעו השופטים אשר גרוניס, עדנה ארבל ואסתר חיות, הסדר, לפיו יוסכם שתיפתח קלפי משנה בבית המשפט למשפחה ברמת גן.

 

ועדת הבחירות של לשכת עורכי דין תתכנס היום לדון בהצעת בג"צ.

 

הלשכה בתגובתה לבג"צ, שהוגשה באמצעות עוה"ד ד"ר רענן הר-זהב ויחיאל שמיר, טענה שיש לדחות את העתירה על הסף, מאחר שהסמכות לדון בה נתונה לבית המשפט לעניינים מנהליים, וכן בשל שיהוי ניכר בהגשתה. כאמור בעתירה, למרות שהעותרים ידעו על החלטת ועדת הבחירות כבר במועד קבלתה (11 ביוני 2007), ולמרות שנציג מטעם העותרים היה שותף בקבלת ההחלטה, הגישו העותרים עתירתם בחלוף 8 ימים, ביום 19 ביוני 2007 – 7 ימים בלבד לפני מועד קיום הבחירות. הלשכה הדגישה כי פתיחת קלפיות וקלפיות משנה דורשת היערכות לוגיסטית, הכוללת, בנוסף לתיאום הקצאת חדרים בבתי המשפט והכנת ציוד לקלפי, גם איוש ועדת הקלפי בחברים מטעם נציגי הרשימות השונות ובחירת יו"ר ועדת הקלפי. מטעם זה נקבע בכללי הבחירות, כי על ועדת הבחירות להחליט על הצבתן של קלפיות משנה "לא יאוחר מהיום ה- 15 לפני יום הבחירות". לטענת הלשכה, בעקבות שיהוי ניכר זה יש לדחות את העתירה על הסף, שכן הוא עלול לשבש את סדרי הבחירות התקינים. מועד הגשת העתירה המאוחר – 7 ימים בלבד לפני מועד קיום הבחירות – יקשה עד מאוד עליה להיערך לוגיסטית לפתיחת קלפיות נוספות.

 

בנוסף, טוענת הלשכה, שהעותרים יוצרים בעתירתם רושם מוטעה ומעוות בדבר עומס קיצוני במוקדי ההצבעה במחוז תל-אביב. הלשכה הדגישה כי לרשות ציבור המצביעים במחוז תל-אביב עומדות 31 קלפיות בשבעה מוקדים שונים במחוז – בתל-אביב, כפר-סבא, נתניה, פתח-תקווה, ראשון לציון, רחובות ורמלה ולא מדובר במוקד אחד. כן התייחסה הלשכה בעתירתה לצעדים שנקטה בכדי להקל על ציבור הבוחרים המגיע להצביע בבית הפרקליט, בדגש על שכירת החניונים בסביבה והעמדתם לרשות המצביעים ללא תשלום.

 

לגופו של עניין, צוין בתגובה כי ועדת הבחירות כלל לא הייתה מוסמכת להורות על פתיחת קלפיות משנה בהרצליה ובתל-אביב, שכן סמכות זו קמה רק לאחר קבלת דרישה בכתב מאת 75 בוחרים. דרישה כאמור מעולם לא הוגשה ביחס לקלפיות בהרצליה ובתל-אביב.

 

כן הדגישה הלשכה מדגישה בתגובתה שהחלטת ועדת הבחירות שלא להציב קלפי משנה בבית המשפט לענייני משפחה ברמת-גן מאזנת בצורה סבירה ומידתית בין מכלול האינטרסים המעורבים, דהיינו בין השאיפה להנגיש את הקלפיות לציבור הבוחרים לבין שיקולים הקשורים לטוהר הבחירות ולקיומן התקין, לרבות שיקולים מנהליים, ארגוניים ולוגיסטיים.

 

כאמור בתגובה, שיקול מרכזי שהנחה את ועדת הבחירות בהחלטתה הוא שפתיחת קלפי משנה נוספת בבית המשפט לענייני משפחה ברמת-גן לא תפחית משמעותית את העומס לכאורה ולא תיתן מענה ל"מצוקה" הנטענת בעתירה. בית המשפט לענייני משפחה ברמת-גן נמצא בסמוך לשני מוקדי הצבעה נוספים הכוללים לא פחות מ- 26 קלפיות, והוא ממוקם על אם הדרך שבין בית המשפט השלום בפתח-תקוה לבין בית הפרקליט בתל-אביב. כמו כן, לא ניתן להשוות בין היקף פעילותו של בית משפט לענייני משפחה ברמת-גן לזה של בית משפט שלום אחר. מהבחינה הזאת, אין הוא מהווה מקום מפגש של עורכי דין רבים באופן המצדיק פתיחת קלפי נוספת כאשר מצויות 26 קלפיות בסמוך.

 

קישורים
קובץ להורדה
bombach_v_israel_bar_5397-07.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון