הודעות דוברות הלשכה

תשלום מס הכנסה שלילי ופנסיה חובה גם לעצמאים

30.04.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין ליו"ר ועדת הכספים של הכנסת: "יש להנהיג תשלום מס הכנסה שלילי ופנסיה חובה גם לעצמאים".

פרופ' יצחק הדרי, העומד בראש צוות עבודה שהוקם בלשכת עורכי הדין לבחינת הצעת החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים, שיגר לאחרונה את הערות הצוות בנושא ליו"ר ועדת הכספים של הכנסת, חה"כ סטס מיסז'ניקוב.

 

הצעת החוק כוללת מספר צעדים התומכים בחלוקה שוויונית של נטל המס בישראל: מס הכנסה שלילי לעובד שכיר, פנסיה חובה לעובדים והעלאת שווי שימוש ברכב צמוד.

 

בצוות העבודה של הלשכה, בראשות פרופ' הדרי, חברים גם עוה"ד אסף שחם, אלון זילברשץ וזאב גיא. במסמך שגיבש הצוות נאמר, בין היתר, שיש לכלול גם את העצמאים בין הזכאים למס הכנסה שלילי. מס הכנסה שלילי, כפי שמוצע, אינו בר ביצוע ללא הגשת דו"ח אוניברסלי על ידי כל אזרח. בנוסף, מוצע ליצור מנגנוני אכיפה על בסיס מדגמי לצורך הפיקוח, וכן ששיטת מס הכנסה שלילי תקדם מתן משכורות לעובדים על בסיס ברוטו ולא על בסיס נטו, והתשלום לזכאים יהיה אוטומטי ללא חיוב להגיש דוחות או תביעה.

 

עוד נאמר במסמך, שהלשכה מברכת על היוזמה בהצעת החוק להנהיג פנסיית חובה, אולם הצעת החוק אינה אופרטיבית דיה. ההצעה אמורה לקבוע שיעור פנסיה חובה מינימאלי ולא להתערב ביחסי עובד-מעביד מעבר לשיעור המינימאלי. כמו כן, סבר הצוות, שפנסיה חובה בסכום מינימום מסוים צריכה לחול גם על עצמאים. באשר לסעיף בהצעה המחייב את המעביד לשלם לקרן פנסיה חובה גם עבור עובדים זרים, סבור הצוות שיש חובה לדאוג שהקרן לביטוח עובדים זרים תוקם בפועל באופן כזה שכאשר העובד הזר עוזב את ישראל, יועברו אליו כל הכספים הקיימים בחשבונו.

 

לגבי מיסוי רכב צמוד, סבור הצוות ששווי הרכב צריך להיות מופחת לפי שנות הוותק של הרכב לפי שיעורים של 15 אחוז כמקובל ב"מחירון לוי יצחק" ולכן בעל רכב מקבוצה מסוימת צריך להיות מחויב כעבור שנה וכן הלאה על פי קבוצה נמוכה יותר. בנוסף, אין לפגוע בעצמאיים על ידי שלילת החלופה הקיימת להכרה במלוא הוצאות הרכב בניכוי 9,900 ק"מ לשנה, שנקבעה על סמך דו"ח של ועדה שהיו בה נציגים מקרב הממשלה והציבור. "אין שום קשר בין זה לבין החמרה במס לגבי רכב צמוד שחלה ובצדק על עצמאיים שפועלים באמצעות חברות".

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון