הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין ביקשה להצטרף לערעור של הסנגוריה הציבורית

26.04.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הפרקליטות לא תגבה עדות מוקדמת.

לשכת עורכי הדין בקשה להצטרף כ"ידיד בית משפט" לערעור של הסנגוריה הציבורית לבית המשפט העליון והפרקליטות חזרה בה מרצונה לגבות עדות מוקדמת בתיק פלילי. מדובר בערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, המורה לסנגוריה הציבורית למנות סנגורים לייצוגם של המשיבים הפורמאליים בהליך של גביית עדות מוקדמת, שעה שמשיבים אלה לא אותרו. הבקשה הוגשה באמצעות עו"ד שמואל צאנג.

 

הלשכה ציינה בבקשתה, כי הערעור מעלה סוגיה הנוגעת למעמדו של עורך הדין, לקשר ההכרחי בינו לבין הלקוח אותו הוא מייצג, לנסיבות בהן ניתן לנהל הליך משפטי בשם לקוח במסגרתה של שיטת המשפט האדוורסרית.

 

לטענת הלשכה, קביעתו של בית המשפט המחוזי, שבהתאם לה נדרשת הסנגוריה הציבורית לייצג מי שלא אותר, מי שלא שוחח מעולם עם עורך הדין שמונה לו, מי שלא פרש את גרסתו בפני עוה"ד – אכן מדגישה את מקצועיותו של עוה"ד ושליטתו ברזי ההליך המשפטי, ואולם, במקביל לאלה, מרוקנת מתוכן את מושג הייצוג במובנו המהותי. משלא מצויות טענותיו של לקוח בפני עוה"ד, ממילא נשמטת היכולת לייצג את הלקוח, כמו גם היכולת לפעול בנאמנות ובהגינות לטובת הלקוח.

 

הלשכה הוסיפה, שפרשנותו של בית המשפט המחוזי מביאה לתוצאה הבלתי רצויה, לפיה מראית פני הצדק – ייצוגו של מי זכאי להיות מיוצג בהליך המשפטי – גוברת על פני הצדק עצמו. העיקרון של מייצג ללא מיוצג אינו משרת את הלקוח, לו חב עורך הדין בחובת נאמנות, אלא משרת את בית המשפט ואת התביעה.

 

קושי נוסף, שהצביעה עליו הלשכה, נוגע להבחנה, שעולה מהחלטת בית המשפט, בין עורך הדין הפרטי לבין עורך הדין הציבורי. על פי הבחנה זו ישמש עוה"ד הציבורי, מכוחן של החלטות בתי המשפט כמייצג בלא מיוצג, בעוד שעול זה יחסך מעורך הדין הפרטי. אבחנה זו בין סוגים שונים של מייצגים זרה לחוק לשכת עורכי הדין, לחוק הסנגוריה הציבורית ולרוחה של הגנה במשפט הפלילי בכלל. תוצאתה של הבחנה זו, תביא ליצירת שני סוגים של סנגורים, הפועלים במסגרת שתי מערכות שונות של מחויבות מקצועית.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון