הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין תומכת בהצעת חוק הבוררות

19.04.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין החליטה לתמוך בהצעת חוק הבוררות, שעברה בקריאה טרומית בכנסת.

ההצעה, שהוגשה על ידי חה"כ גדעון סער, נוסחה ביוזמת עוה"ד ישראל שמעוני, סגן ראש הלשכה, ורונן סטי.

 

חוק הבוררות מאפשר לצדדים לסכסוך להסכים, שבורר הנבחר על ידם יפסוק במחלוקת שביניהם, לאחר שהתקיים בפניו הליך מעין שיפוטי. מטרת הצעת החוק היא לעגן את האפשרות שהצדדים לבוררות יוכלו לקבוע בהסכם הבוררות מנגנון ערעור. פסק הבוררות וההחלטה בערעור יהיו מנומקים. ההחלטה בערעור תהיה סופית ותחייב את בעלי הדין.

 

הלשכה תומכת בתיקון לחוק הבוררות, לפיו תקבע חובת הנמקה של פסק הבורר אלא אם ויתרו הצדדים במפורש על חובה זו.

 

הלשכה אף תומכת בהרחבת עילות הביטול של פסק הבוררות, שתאפשר ביטול הפסק או שינויו, אם נפלה טעות יסודית בפסק הבורר. כמו כן, מציעה הלשכה להחיל את עילות הביטול של פסק הבוררות גם במקרה בו הופעל מנגנון הערעור כמוצע בהצעת החוק.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון