הודעות דוברות הלשכה

חיסיון עו"ד לקוח חל על מסמכים שהוכנו לקראת הליך משפטי ונתפסו אצל הלקוח

16.04.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בית משפט השלום בת"א קיבל את עמדת לשכת עורכי הדין והחליט להשיב לחזקתה של חשודה מסמכים שנמצאו במסגרת חיפוש בביתה, מאחר שחל עליהם חיסיון עו"ד לקוח.

בית משפט השלום בת"א החליט להשיב לחזקתה של חשודה מסמכים שנמצאו במסגרת חיפוש בביתה, מאחר שחל עליהם חיסיון עו"ד לקוח. השופט דניאל בארי קבע שמדובר במסמכים שהוכנו לקראת הליך משפטי, והם כוללים באופן בלעדי תוצרי יעוץ מקצועי והכנה לקראת המשפט, ולפיכך החיסיון בין לקוח לעו"ד חל על שני מסמכים אלה.

 

מדובר בבקשה למסירת תפוסים, לפי סעיף 34 של פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), תשכ"ט-1969 (ב"ש 4904, מ 1231/06 כגנסקי נדיה נ' מדינת ישראל – פמ"מ), שהגישה עו"ד ארנה לין המייצגת לקוחה, שבעניינה מתקיימת חקירת משטרה. בביתה של הלקוחה נערך חיפוש משטרתי, במהלכו נתפסו, בין היתר, סיכומים ופרוטוקולים של פגישות התייעצות בין עו"ד לין ללקוחה, וכן תרשומות של הלקוחה לקראת פגישות עם עורכת הדין.

 

עו"ד לין טענה, שהמסמכים חסויים הן מכוח החיסיון החל על התקשורת בין עורך הדין ללקוחו והן מכוח החיסיון החל על מסמכים, שהוכנו לקראת הליך משפטי.

 

פרקליטות המחוז התנגדה לבקשה, וטענה שחיסיון עו"ד-לקוח אינו חל על מסמכים שנתפסו אצל הלקוח אלא רק על מסמכים שנתפסו אצל עורך הדין.

 

הלשכה, שבקשתה להצטרף להליך התקבלה, סברה שנושא חיסיון עו"ד לקוח הוא בנשמת אפו של מקצוע עריכת הדין. האינטרס הציבורי ואינטרס הלשכה בעניין זה חד הם – ביצורו של החיסיון. לדעת הלשכה, חיסיון עו"ד לקוח הוא מוחלט, ולכן אין מקום לצמצמו כך שלא יחול על מסמכים המתעדים את התקשורת בין עורך הדין לבי הלקוח שנתפסו מחוץ למשרד עוה"ד. עוה"ד ז'ק חן ושי אילון ייצגו את הלשכה בהליך.

 

הסנגוריה הציבורית, שצורפה אף היא להליך, טענה שחיסיון עו"ד-לקוח במשפט הישראלי משתרע על דברים ומסמכים שהוחלפו בין עו"ד לבין לקוחו, וכי החיסיון חל גם על דברים ומסמכים שנתפסו, גיאוגרפית בחזקתו של הלקוח.

 

השופט בארי סבר, כעמדת הלשכה, שהמבחן בענין תחולת החיסיון הוא מבחן מהותי, כך שאם החומר שנתפס ברשות הלקוח הוא "באופן מובהק תוצר של קבלת שירות מקצועי אזי יש להחיל את החיסיון על חומר זה". "לאחר שבחנתי את מכלול הנסיבות, נתתי דעתי למהות החשד, לצורך לגלות את האמת מחד והפגיעה בהליך פלילי הוגן וביכולת של החשוד להתכונן כראוי להליך זה הגעתי לידי מסקנה כי במקרה זה הכף נוטה לכיוון כבוד החיסיון".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון