הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין עתרה לבג"צ נגד הועדה למינוי דיינים ושר המשפטים - לביטול מינוי הדיינים החדשים

02.04.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין עתרה היום לבג"צ נגד הועדה למינוי דיינים ושר המשפטים, פרופ’ דניאל פרידמן, לביטול ההחלטה מיום 19.3.07 על בחירת 15 הדיינים החדשים לבתי הדין הרבניים מיום 19.3.07. העתירה הוגשה באמצעות עוה"ד יהושע חורש, רונן ברומר ומיכל זלצמן ממשרד ש. הורוביץ ושות’.

בנוסף, ביקשה הלשכה מבג"צ צווי ביניים, המשהים את תוקפה של החלטת הועדה על מינוי הדיינים, וכן אוסרים על הועדה לפרסם המלצותיה ועל שר המשפטים להביא בפני ממלאת מקום נשיא המדינה את הצעת הועדה על פי ההחלטה - עד להכרעת בג"צ בעתירה.

 

הלשכה סבורה שההחלטה למנות את הדיינים החדשים התקבלה בהליך פגום ושרירותי ותוך חריגה מסמכות. לטענת הלשכה, בישראל, שנת 2007, מתמנים דיינים למערכת השיפוטית על בסיס רשימות מוסכמות, שהוכנו מבעוד מועד, על-פי תכתיבים חיצוניים של "ברי סמכא" תורניים, שחברי הרוב בוועדה סרים למרותם; מבלי שכל חברי הוועדה (ובראשם שר המשפטים החדש, שזה עתה נבחר) מכירים את המועמדים השונים (כ-53 במספר), כולם או חלקם; מבלי שהועמד לרשות חברי הוועדה מלוא החומר הנוגע לכל מועמד (לרבות המלצות וועדות המשנה לגבי כל אחד המועמדים, כמתחייב מהוראות הכללים הרלבנטיים); מבלי שהתקיים כלל דיון ענייני בוועדה לגבי המועמדים השונים וכישוריהם, זאת בניגוד מוחלט להוראות הדין החלות על הועדה, וכן מבלי שניתנה העדיפות המתחייבת על פי דין למועמדים המעורים בחיי החברה הישראלית.

 

הלשכה הבהירה, כי היא אינה מתנגדת לבחירתם של מועמדים חרדים, ונציגיה אף תמכו בבחירתם של מועמדים חרדים שמצאו אותם ראויים ומתאימים לכהן בתפקיד, על בסיס כישוריהם. יחד עם זאת, לדעת הלשכה, יש מקום ליתן ייצוג הולם למגזרים שונים ולדעות שונות בקרב הדיינים הנבחרים, על מנת להבטיח ייצוג הולם למגוון הדעות והשקפות העולם השונות, במיוחד נוכח אופיו המיוחד של בית הדין הרבני, הרגישות הרבה של הסוגיות המתבררות בין כתליו, והיות סמכותו מתפרשת על כלל הציבור היהודי, לרבות הציבור החילוני.

 

בעתירה נטען כי בין כתליו של בית הדין הרבני מתבררות סוגיות אשר כל אחת מהן תופסת מקום מרכזי בחיי היום יום של הציבור, נוגעת לאופי חייו של האדם, לאיכות חייו האינטימיים ולאורח חיי משפחתו.  כמו כן, מדובר בבחירתם של לא פחות מ-15 דיינים חדשים, מתוך כ-100 דיינים סך הכל, היינו, בכ - 15% מכלל הדיינים המכהנים. ולכן ברור שההחלטה נשוא העתירה תעצב במידה רבה את דמותם של בתי הדין הרבניים לשנים הבאות, ומכאן גוברת החשיבות שתהא זה החלטה שתתקבל בגדרו של הליך תקין וראוי. 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון