בתי משפט במחוז

פניות לנשיא בתי משפט השלום בעניין דחיות מועדים וביטול פסילה מינהלית

02.04.2007

עו"ד איל מנחם, יו"ר ועדת תעבורה

פניות לנשיא בתי משפט השלום בעניין דחיות מועדים וביטול פסילה מינהלית

 

 

דחיית מועדי דיון בבית המשפט לתעבורה בנצרת - 

עורכי דין שהגישו בקשות לדחיית דיונים נענו בדרישה להגשת בקשה מוסכמת.  הקושי הנובע מדרישה זו טמון בעומס המוטל על המשטרה והפועל היוצא הינו שעד לקבלת התייחסותה לבקשה חולף המועד לדיון. הוחלט על פניה בעניין לנשיא בתי משפט השלום.

 

בקשות לביטול פסילה מינהלית -

צויינה בפני הוועדה הבעייתיות הקיימת בבתי המשפט בחדרה ובנצרת בכל הקשור לטיפול בבקשות לביטול פסילה מינהלית. העברת הנתונים של התביעה בבתי משפט אלה  לוקחת כ-7-9 ימים בעוד שבחיפה ההעברה מתבצעת תוך 3 ימים, לכל היותר. פניה לטיפול בנושא תועבר לנשיא בתי משפט השלום. מדובר בעניין מהותי, שמשמעו הגבלת חופש תנועה שהינה זכות יסוד.

 

 

נוהל חדש לעריכת הסדרי טיעון בתיקי תעבורה 

עו"ד ערן  בר אור, חבר ועדת תעבורה

 

הסדרי טיעון -

תשומת לב הוועדה הופנה לנוהל עבודה חדש של לשכת תביעות תעבורה חוף, בכל הנוגע להסדרי טיעון. על פי הנוהל החדש, כל הסדר טיעון  עליו יסוכם בין התביעה לנאשם ולב"כ  ייערך על טופס ייחודי עליו יפורטו תנאי ההסדר (הן לעניין שינויים בכתב האישום והן לעניין העונש) ועליו יחתמו הצדדים להסדר. בטופס מודגש לנאשם, בשפה פשוטה, כי בית המשפט אינו כפוף להסדר וכן מודגשות בו כל האזהרות אשר מחובתה של התביעה להזהיר את הנאשם בטרם חתימת הסדר טיעון כפי שנקבע בדנ"פ 1187/03 מ"י נ' אופיר פרץ ואח', פ"ד נט(6) 281.

 

כידוע, תיקי תעבורה רבים מסתיימים בהסדר טיעון בין המאשימה לנאשם וזאת אף בטרם ההקראה. למרבה הצער, התגלו באחרונה מקרים בהם לא נמצא בפרוטוקול הדיון ביטוי לעובדה כי הצדדים הסכימו ביניהם על הסדר טיעון או שלא פורטו תנאיו והנימוקים לקבלתו.

עיקר הבעייתיות נבעה, באופן מובן מאליו, כאשר בית המשפט לא כיבד את הסדר הטיעון (בין אם היה מודע אליו ובין אם לאו), גזר עונש שונה מהמוסכם והוגש על כך ערעור. כך נוצרו מצבים בהם לא היו קיימים בפני ערכת הערעור פרטים מלאים על ההתרחשות בבית המשפט קמא. במיוחד בלטה הבעייתיות כאשר טיעוני המערער לתוכן ההסדר לא תאמו לתרשומת שערך התובע.

דבר זה הביא לעיתים לדחיית הערעור, לעיתים להחזרת התיק לבית משפט קמא ולעיתים לקבלה חלקית של הערעור. כמובן, שסרבול מיותר זה של ההליך נוגד חלק מהיתרונות המרכזיים בעצם עריכת הסדר טיעון והם - חיסכון בזמן ומיצוי ההליך ביעילות על פי רצון הצדדים.

 

לפיכך ולאחר שהנושא נדון בין פרקליטות המחוז ולשכת התביעות, הוחלט כי כל הסדר טיעון ייערך בכתב, יהא מפורט ועותק ממנו יישאר בידי כל אחד מהצדדים.

 

לדעת חברי הוועדה קיימת חשיבות יתרה לרישום פרטי ההסדר ורישום נימוקי הצדדים לקבלת הסדר הטיעון בפרוטוקול הדיון. הוועדה ממליצה לחברים העוסקים בתחום להקפיד ולמלא את הטופס החדש ולהגיש העתק ממנו לתיק בית המשפט, במסגרת הצגת ההסדר והטיעונים לעונש וזאת כדי להביא בפני בית המשפט, באופן הברור ביותר, את כוונת הצדדים.

 

הטופס החדש יועלה לאתר האינטרנט של ועד המחוז.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון