בתי משפט במחוז

אוזן קשבת אצל נשיא בתי משפט השלום במחוז

02.04.2007

עו"ד חיים קינן, מ"מ יו"ר הוועד ויו"ר ועדת בתי משפט השלום במחוז

אוזן קשבת אצל נשיא בתי משפט השלום במחוז

 

 

ישיבה משותפת בה נטלו חלק הנשיא רקם, מנהל המחוז יהודה כהן, מרכזת בכירה מדור אזרחי שולה גונן, סגנית המוציא לפועל שרונה דהן, יו"ר הוועד עו"ד רחל בן ארי והח"מ התקיימה בתאריך 13.2.07 ונדונו בה מס' סוגיות:

 

מספרי ת"ז בפסקי דין

קיימת תופעה לפיה פסקי הדין ניתנים ללא ציון מספרי תעודות הזהות של הצדדים. לפיכך, ניתנה הנחיה לקלדניות לכלול בכל פס"ד מודפס את מספרי תעודות הזהות של הנתבעים.

 

 

בית המשפט בחדרה

הועלתה מצוקת המקום בבית המשפט בחדרה, המבנה וכוח האדם – נמסר לנו כי אושר תקציב לשכירת שתי לשכות ואולמות ונערכים לאיתור מושכר מתאים. נציגי הלשכה העלו את הצורך לפתור בדרך זו גם את הצפיפות במזכירות בכלל ובמזכירות לענייני משפחה – בפרט.

 

מחיקת תביעות בשל חוסר מעש

התקבלו פניות לגבי תביעות שנמחקו ע"י הרשמים בשל חוסר מעש ,תוך חיוב בתשלום אגרה. במקרים כגון אלו ובהנחה שלא היתה התעלמות מהוראות בית המשפט,  ניתן לפנות לרשמים בבקשה לביטול החיוב באגרה.

 

כתבי בי דין שאינם מתוייקים בתיק

הופנתה תשומת לב מזכירות בית המשפט לטענות השונות בעניין וסוכם כי הנושא ירוענן גם עם השופטים.

 

תכנית במ"ה

התכנה תוטמע בחיפה לקראת סוף שנת 2007 והדרכה לגביה תינתן ע"י הנהלת בית המשפט הן לעובדים והן לעורכי הדין. הובעה הערכה כי הבעיות שהועלו ע"י עורכי הדין בעניין בקשות ותגובות הצד השני תיפתרנה עם הפעלת  תוכנית במ"ה. צוות טיפול ומעקב, שיכלול נציגים מבית המשפט ומהוועדה, ילווה את הכנסת התכנית לפעולה.

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון