הודעות דוברות הלשכה

ראש הלשכה: "ההצעה של שר המשפטים לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים הינה ניסיון לפוליטיזציה של מערכת המשפט"

29.03.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לדברי ראש הלשכה מהלך זה, אם יצלח, יגרום לפיחות משמעותי בהישגי המשפט הישראלי ויסיג את ישראל דורות אחורנית.

ראש לשכת עורכי הדין ד"ר שלמה כהן מתח ביקורת חריפה על הצעת החוק שפורסמה על-ידי משרד המשפטים בהנחיית שר המשפטים פרופ' דניאל פרידמן.

 

ראש הלשכה אמר: "לצערנו הרב, מאז שנתמנה פרופ' פרידמן לתפקידו, הוא מנסה ליישם עמדות שיש בהן פגיעה ממשית במעמדה של מדינת ישראל כמדינת חוק. מדינת ישראל היא הדמוקרטיה היחידה באזור. למרות מצוקות כלכליות, ביטחוניות ודמוגרפיות קשות, הצליחה מדינת ישראל לקיים דמוקרטיה המעלה על נס את שלטון החוק וזכויות היסוד. את ההישגים הללו הביאו בעיקר שופטי ישראל, וגם הכנסת כאשר חוקקה את חוקי היסוד, שהוו נדבך בסיסי לדמוקרטיה הישראלית.

 

הצעותיו של שר המשפטים, הן לגבי צמצום סמכות הבג"צ, והן לגבי שינוי ההרכב של הוועדה לבחירת שופטים, הן נסיון ברור לפגוע במעמד ובסמכויות של בתי המשפט, ובעיקר בית המשפט העליון. מהלך זה, אם יצלח, יגרום לפיחות משמעותי בהישגי המשפט הישראלי ויסיג את ישראל דורות אחורנית.

 

ההצעות של שר המשפטים מוצגות בדרך שיש בה כדי להטעות. ההצעה לצמצם את סמכות הבקרה השיפוטית של בית המשפט העליון על חוקים של הכנסת, מוצגת כאילו יש בה ניסיון לקבע את סמכויות בית המשפט. אך למעשה יש בה ניסיון לבטל את העיקרון המקובל בכל העולם החופשי – שגם המחוקק איננו כל יכול, ומעשיו, גם חוקים שהוא מחוקק, נתונים לבקרה שיפוטית ולבדיקה באם הם מתיישבים עם עקרונות חוקתיים.

 

ההצעה לשינוי ההרכב של הוועדה לבחירת שופטים חמורה עוד יותר. נטען שעל פי ההצעה הפוליטיקאים ישארו מיעוט. אבל זו הצגה מטעה: הפוליטיקאים יהיו הקבוצה החזקה ביותר והגדולה ביותר (חמישה מתוך אחד עשרה חברים) ולכן בעלת ההשפעה הרבה ביותר.

 

אני קורא לשר המשפטים לחזור בו מהצעות בלתי ראויות אלה.

 

ציבור המשפטנים בישראל יעשה ככל יכולתו כדי לסכל אותן."

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון