הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין פועלת במרץ נגד ההצעה לקיצור תקופת ההתיישנות

27.03.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הלשכה הקימה פורום ארגונים חברתיים נגד ההצעה ושכנעה את רוב חברי ועדת חוקה להתנגד להצעה.

לשכת עורכי הדין פועלת במרץ זו השנה השלישית ברציפות נגד הצעת החוק הממשלתית, שאושרה בכנסת הקודמת בקריאה ראשונה, ועיקרה קיצור תקופת ההתיישנות האזרחית מ- 7 שנים ל- 4 שנים.

 

הלשכה סבורה שההצעה פוגעת ביציבות המשפטית ובנגישותן של קבוצות חלשות באוכלוסיה למערכת המשפט. זאת, במיוחד כשמדובר במדינה קולטת עליה, שבה ישנן קבוצות שהשפה העברית אינה נהירה להן, ומידת הנגישות שלהן לבתי המשפט מצומצמת. בנסיבות אלה כל תהליך הגשת התביעה עשוי להמשך זמן רב, וזכותן למצות את הדין עלולה להיפגע.

 

הצעת החוק - שמטרתה המוצהרת היא הגנה על הנתבעים בכוח מפני אי הוודאות וההכבדה הכספית הכרוכות בחשיפה ממושכת לתביעות משפטיות - מעניקה כוח לנתבעים החזקים, "לכיסים העמוקים", ביניהם המדינה, חברות הביטוח, בתי החולים וכו'. זאת, בעוד שזכותם של האזרחים הפשוטים שנפגעו למצות את הדין ולקבל פיצוי - נפגמת.

 

הלשכה מנהלת מאבק ציבורי נגד ההצעה זו השנה השלישית ברציפות הן בכנסת והן בתקשורת והפיצה ניירות עמדה, המסבירים את נזקי ההצעה בקרב חברי כנסת וארגונים חברתיים. במסגרת המאבק הציבורי נציגי הלשכה ורכזת קשרי הממשל של הלשכה נפגשו בכנסת הקודמת עם חברי כנסת ונציגי הממשלה, ובכנסת הנוכחית נפגשו עם חברי הכנסת יצחק לוי, זהבה גלאון, שלי יחימוביץ, טאלב אלסאנע,  דויד רותם, אברהם מיכאלי, גדעון סער, עזמי בשארה, קולט אביטל, יצחק גלנטי, יורם מרצ'יאנו ומתן וילנאי  וכולם מתנגדים להצעת החוק.

 

כמו כן, נציגי הלשכה הציגו את עמדת הלשכה ליו"ר ועדת חוקה חה"כ בן ששון, וליועצת המשפטית של ועדת חוקה, עו"ד סיגל קוגוט. נכון להיום מתוך 17 חה"כ חברי ועדת חוקה חוק ומשפט, 12 חה"כ מתנגדים לנוסח הצעת החוק ובכלל זה לקיצור תקופת ההתיישנות.

 

הלשכה כאמור יזמה הקמת קואליציה של ארגונים חברתיים, המתנגדים להצעת החוק והפועלים ביחד לסיכולה בכנסת. הארגונים המשתתפים בקואליציה מלבד הלשכה הם מטה מאבק הנכים, שדולת הנשים, המועצה הלאומית לשלום הילד, מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית. כמו כן, הצטרפו למאבק ארגונים נוספים, כדוגמת נעמת וויצו. פורום הארגונים החברתיים פרסם נייר עמדה משותף.

 

בדיון כללי על ההצעה בועדת חוקה של הכנסת שנערך בינואר 2007 כל חה"כ שנכחו בו: קולט אביטל, יצחק לוי, זהבה גלאון, אברהם מיכאלי, יצחק גלנטי, התנגדו להצעת החוק ואף חלקם הציעו לממשלה למשוך את ההצעה משולחן ועדת חוקה. בדיון נוסף שהתקיים בסוף חודש ינואר, יו"ר ועדת חוקה, חה"כ פרופ' מנחם בן ששון, שהוועדה לא תדון בסעיף הקובע את משך ההתיישנות (בהצעת החוק מוצע 4 שנים) ולא בסעיף הדן בהתיישנות תביעות קטינים. יו"ר הוועדה קבע כי הדיון בסעיפים אלו- יתבצע לקראת סוף הדיונים בוועדה.

 

לצד הדיונים בהצעת החוק הממשלתית, קיימה ועדת חוקה חוק ומשפט שני דיונים בהצעות חוק פרטיות שעברו קריאה טרומית, שמטרתן להאריך את מרוץ ההתיישנות בתביעות אזרחיות המוגשות בגין עבירות מין. הצעה אחת הוגשה ע"י חה"כ סלומינסקי והשנייה ע"י חה"כ תירוש. בכל הדיונים השתתפה רכזת קשרי הממשל של הלשכה, והביעה את עמדת הלשכה התומכת בהצעות החוק ואף הציעה להרחיבן על עבירות אלימות וקטינים בכלל.

 

חה"כ בן ששון, הגיע לפשרה עם נציגי הממשלה שבעבירות מין נגד קטינים גם אם לא הוגש כתב אישום או נפתח הליך פלילי, תחל להימנות תקופת ההתיישנות מהיום שבו מלאו לתובע 28 שנים. כמו כן, הוחלט לאשר את הארכת תקופת ההתיישנות בתביעה נגררת להליך הפלילי, במקרים של עבירות מין או במקרים של התעללות בקטין ע"י האחראי עליו, גם למקרים בהם ההליך הפלילי לא הסתיים בהרשעה. חה"כ סלומינסקי ותירוש הסכימו לתמוך בהסכמה זו.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון