הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין תעתור לבג"צ נגד מינוי הדיינים החדשים על ידי הועדה לבחירת דיינים

27.03.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין החליטה לעתור לבג"צ נגד מינוי הדיינים החדשים לבתי הדין הרבניים על ידי הועדה לבחירת דיינים בראשות שר המשפטים, פרופ’ דניאל פרידמן.

הלשכה סבורה שההחלטה למנות את הדיינים החדשים התקבלה בהליך פגום ושרירותי ותוך חריגה מסמכות. בועדה לא נתקיים דיון פרטני וקונקרטי לגבי כל מועמד ומועמד וכן לא ניתנה העדיפות המתחייבת על פי דין למועמדים המעורים בחיי החברה הישראלית כולה.

 

עוד סבורה הלשכה, שההחלטה נגועה בניגודי עניינים רבים, כאשר חלק מן הנבחרים מקורבים בצורה זו או אחרת לחברי הועדה או לגופים שלהם משתייכים אותם חברים.

 

כזכור, נציגי הלשכה בועדה לבחירת דיינים סרבו להשתתף בהצבעה ויצאו מן הדיון, לאחר שהתברר שהרוב החרדי שבה ארגן "מכרז תפור".

 

ראש הלשכה, ד"ר שלמה כהן, ציין שבתי הדין הרבניים הם מערכת משפטית חשובה העוסקת בעניינים הרגישים ביותר של כלל האוכלוסייה. המערכת איננה מתפקדת כראוי, ואחד מחברי בית הדין הרבני הגדול תיאר את הכשלים הרבים במערכת כ "חילול השם". לכן, יש להשקיע מאמץ מיוחד בשיפורה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון