הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין לשרי המשפטים וביטחון הפנים: "ליישם את החוק המחייב לתעד חקירה של חשוד בשפה שלו"

12.03.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין פנתה לשרי המשפטים ובטחון הפנים וכן למפכ"ל המשטרה בדרישה ליישם את החוק, המחייב לתעד חקירתו של חשוד בשפתו. פנייה זו נעשתה בעקבות החלטת הלשכה להגיש עתירה בנושא לבג"צ.

בפניית הלשכה לשרים ולמפכ"ל באמצעות עוה"ד גיל אוריון ומרב שיבק, נאמר, שעל פי חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), תשס"ב – 2002, חובה לנהל חקירה בשפה שהחשוד מבין ודובר אותה, לרבות שפת הסימנים. כמו כן, קובע החוק את החובה לתעד את החקירה בשפה בה התנהלה, ובהיעדר יכולת לעשות כן, בתיעוד חזותי או בתיעוד קולי.

 

"המדובר בזכות כה בסיסית ומובנת מאליה הקשורה קשר אמיץ לזכותו של כל חשוד לקיומו של הליך הוגן ולמימוש הזכות לשוויון בהליך הפלילי", נאמר בפניית הלשכה. עוד נאמר, שחשוד שאינו יכול לבחון האם מה שנכתב, כביכול מפיו, תואם את אשר נאמר על-ידו ועל-ידי חוקריו בחקירה, אינו יכול לנהל ביעילות את הגנתו והוא אף חשוף יותר לעיוות דין ולהרשעת שווא.

 

על אף כל האמור, נאמר בפנייה, גם היום, ברובן המכריע של חקירות כאמור, נעשה התיעוד בכתב, בעברית. זאת, למרות שברוב המקרים נוהלה החקירה בשפה אחרת, ובכל אותם מקרים אין החשוד מסוגל להבין את שהוא מתבקש לחתום עליו. חקירות אלה משמשות בסיס להרשעות כדבר שבשגרה. "אדישותה של הפרקליטות מאוד מצערת. שכן, לו היו הפרקליטים מחזירים את תיקי החקירה למשטרה לשם ביצוע חקירות חוזרות במקום בו נתגלה כי חשוד חתם על הודאה שלא נכתבה בשפתו, אפשר שהפרקטיקה הפסולה של רישום אמרות חשודים שלא בשפתם היתה עוברת מן העולם".

 

בפנייה הובהר, שהסובלים מן התופעה אינם רק פלסטינים השוהים באופן בלתי חוקי בישראל (שגם הם זכאים לקיומו של הליך הוגן בעניינם) אלא גם ערבים אזרחי ישראל, עולים חדשים דוברי שפות זרות שונות (כגון: דוברי השפה הרוסית והאמהרית), עובדים זרים ובעלי מוגבלות מסוגים שונים.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון