הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין עתרה לבג"צ נגד החוק להארכת מעצר בוידיאו קונפרנס

26.02.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הלשכה טוענת, ע"י ב"כ עוה"ד אביגדור פלדמן ומירי הרט, שהחוק [חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)(היוועדות חזותית - הוראת שעה), התשס"ז-2007] מנוגד לעיקרון היסוד שאין דנים אדם שלא בפניו. לכל חשוד זכות בסיסית להיות נוכח בדיון המתקיים בעניינו, כך שיתאפשר לו להיות מעורב בהליך המתקיים בעניינו ותובטח זכותו לשמוע מכלי ראשון את הטענות כנגדו ולהתגונן כראוי.

שלילת זכותו של החשוד להיות נוכח בדיון, הינה שלילת הזכות לקיום הליך הוגן ויש בה כדי לפגוע שלא כדין בזכות לחירות. נוכחות וירטואלית בדיון באמצעות וידיאו הינה תחליף דל ועלוב לנוכחות ופוגעת  באיכות ההליך, הן בשל הפגיעה באיכות הייצוג והן בשל שלילת יכולת השופט להתרשם באופן בלתי אמצעי מהחשוד שעניינו נדון בפניו. וידאו מעביר דימוי מוגבל חלקי ומסונן של המציאות. הדמויות המרצדות הנשקפות מעבר למסך הטלוויזיה הן שטוחות וחד ממדיות ואין בהן את החיות והדינאמיות של בית המשפט. 

 

כמו כן, הטלוויזיה מעבירה חלק קטן בלבד מזירת הדיון. העברת המידע באמצעות צילום טלוויזיוני תלויה בצורה בה המצלמה מכוונת אל השופט אל השוטר, אל הסניגור ואל הקהל - שהרי כל אלה הם חלק בלתי נפרד מההליך. כל אחד מהם דורש תשומת לב עצמאית ומיקוד המשתנה במהלך הדיון. למעשה החוק קובע כי החשוד, בעת דיון על שלילת חירותו, תלוי בחסדיה המכאניים והמלאכותיים של מצלמת טלוויזיה.

 

עוד טוענת הלשכה, שעיון בפרוטוקול ישיבות ועדת חוקה, שקדמו לחקיקת התיקון לחוק  מלמד שאחד מהשיקולים המרכזיים שנשמעו מצד נציגי משרד המשפטים שיזמו את החוק הוא החיסכון בעלויות ובמשאבים. אמנם בדיוני ועדת חוקה ניסו לנמק את התיקון באמתלה של דאגה לכבוד החשודים והעצורים, אך בפועל עולה כי מה שעמד לנגד עיניהם הינו חיסכון בהוצאות כוח אדם, תחזוקת תאי מעצר ועוד.  

 

"זכויות יסוד עולות כסף" אומרים בלשכה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון