הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין מגנה התבטאויות פומביות בענייני חקירות ומשפטים תלויים ועומדים, הלשכה קוראת לכל הגורמים להפגין ריסון עצמי

11.02.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בחודשים האחרונים פורסמו התבטאויות הן של חברי וחברות כנסת והן של העיתונות, אנשי ציבור, נאשמים, באי כוחם וגורמי אכיפה, שבהן נחרץ דינו של חשוד עוד בטרם הוגש נגדו כתב אישום ושבהן, בין היתר, מתיימרים לקבוע בתקשורת מהימנותם של עדים בטרם נתן בית המשפט את פסק דינו.

לשכת עורכי הדין רואה בחומרה יתירה התערבויות אלה במלאכת עשיית הצדק, שיש בהן סכנה לקיום הליכים משפטיים תקינים וסכנה לשלטון החוק.

 

חריצת דין של חשוד בידי איש ציבור תוך הכרזה בתקשורת שפלוני "אשם" בעבירה פלונית, היא שימוש בלתי נכון בכוחותיהם של אנשי ציבור וניצול לרעה של השפעתם על הציבור ושל החסינות המוענקת לחברי כנסת כחוק. קביעה פומבית של איש ציבור באמצעות התקשורת האלקטרונית באשר ל"אשמתו" של אדם בטרם הוגש כתב אישום, מהווה הפרה מסוכנת של חזקת החפות, התערבות בהליכים משפטיים, סיכון מערכת המשפט כולה ופגיעה קשה בשלטון החוק. הדברים נכונים גם לגבי חריצת דין לזכות.

 

קביעה בתקשורת בדבר מהימנותם של עדים בטרם סיים בית משפט את מלאכתו, היא התערבות פסולה בקיום הליך משפטי תקין ונקי מהשפעות חיצוניות. עם חשיבות חופש העיתונות, שאלת מהימנותם של עדים נמסרה להכרעת בית המשפט ואל לה לתקשורת להתערב בהליך זה ולפגוע בו.

 

לנוכח תופעות אלו – ותופעות נוספות דומות של ניצול פרסום באמצעי התקשורת על ידי גורמים שונים כאמור בכדי להשפיע על פעולות של גורמי החקירה, האכיפה, התביעה הכללית ובתי המשפט, קוראת הלשכה לגלות אחריות, ריסון, איפוק ושמירת החוק, ולהימנע מפעולות, המסכנות את מערכת המשפט כולה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון