הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין: "עורך דין של קונה דירה לא יתן לבנק למשכנתאות התחייבויות או הצהרות על מצב הנכס"

14.01.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין הבהירה שבעסקאות מכר רשאי עורך הדין של הקונה להתחייב כלפי בנק למשכנתאות לרשום משכנתא לטובת הבנק בעת רישום הזכויות על שם הקונה. אולם, על עורך הדין להימנע מלתת לבנק למשכנתאות כל הצהרה או התחייבות נוספת, בשל חשש מפני עבירות אתיות או של אינטרסים מול לקוחו.

הלשכה קיבלה החלטה זו בעקבות מספר פניות של עו"ד המלווים עסקאות מכר בנושא זה לוועדת קנין ומקרקעין של הלשכה בראשות עו"ד אילן שרקון. עוה"ד התלוננו, שהבנקים למשכנתאות דורשים מהם לחתום על כתבי התחייבות לטובתם, הכוללים הצהרות והתחייבויות מעבר לנדרש, כתנאי  למתן משכנתא ללקוחותיהם.

 

בשנים האחרונות דורשים הבנקים מעוה"ד של הקונה התחייבויות והצהרות שונות, העלולות להעמיד את עוה"ד בסכנה של עבירות אתיות, וכן בפני סכנה של תביעות ישירות של הבנקים נגד אותו עורך הדין שנתן את ההתחייבות.

 

ועדת האתיקה הארצית בראשות עו"ד דרור ארד-אילון בחנה את הענין ומצאה שההתחייבויות החדשות שהבנקים יזמו מעוררות חשש לניגוד עניינים. לכן, מבקשת הלשכה להבהיר לציבור עוה"ד, שההתחייבות כלפי הבנק תינתן רק לענין ההתחייבות לרישום המשכנתא בעת רישום הזכויות על שם הקונה –ותו לא !

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון