הודעות ועדכונים

הודעה לציבור עורכי הדין - עדכון פרטים במערכת הנהלת בתי המשפט

22.01.2007

הנהלת בתי המשפט

לקראת הפעלת מערכת במ"ה, ובהתאם לתקנה 472 א’ לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אשר נכנסה לתוקפה ב- 15 ביולי 2005, נערכים בתי המשפט לקליטת רשימות משרדי עורכי הדין. עורכי הדין ברשימות יורשו לפעול מרחוק בתיקי בתי המשפט, שבהם הם מייצגים, לאחר שיזוהו כמייצגים בתיק.

 

מדינת ישראל

הנהלת בתי המשפט

 

הודעה לציבור עורכי הדין

לפי תקנה 472 א' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984

"רשימת עורכי דין"

 

לקראת הפעלת מערכת במ"ה, ובהתאם לתקנה 472 א' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אשר נכנסה לתוקפה ב- 15 ביולי 2005, נערכים בתי המשפט לקליטת רשימות משרדי עורכי הדין. עורכי הדין ברשימות יורשו לפעול מרחוק בתיקי בתי המשפט, שבהם הם מייצגים, לאחר שיזוהו כמייצגים בתיק.

 

להלן תמצית הוראת תקנה 472 א':

א. משרדי עורכי הדין ימציאו להנהלת בתי המשפט את רשימת עורכי הדין במשרד ומספר הרשיון של כל אחד מהם.

ב. במועד מסירת הרשימה, ימסור משרד עורכי הדין את שם עורך הדין במשרד, אשר יורשה מטעמו להוסיף לרשימה או לגרוע ממנה. הנהלת בתי המשפט תעמיד לרשות משרדי עורכי הדין מנגנון לעדכון הפרטים מרחוק, באמצעות אתר האינטרנט.

ג. עורכי הדין המנויים ברשימה שהומצאה על ידי המשרד, יורשו לבצע כל פעולה בתיק בית משפט, הנדרשת מאת בעל דין או המותרת לו על פי דין.

 

 

הנחיות כלליות:

  1. הרישום או העדכון יבוצעו רק באמצעות הטופס המצ"ב.
  2. העדכון באמצעות אתר בתי המשפט, יתאפשר רק החל מ- 28.1.07, לאחר הטמעת המערכת הממוחשבת בבימ"ש שלום הרצליה ורק באמצעות הכרטיס החכם.
  3. הרישום/עדכון יתבצע באמצעות משלוח הטופס בפקס.
  4. מצ"ב הטופס:         

לפרטים נוספים ניתן לפנות לטל': 6556858 - 02 או לכתובת דוא"ל michshuv@court.gov.il .

 

קובץ להורדה
net_hamishpat_lawyers_families_form.doc net_hamishpat_lawyers_families_form.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון