הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין מברכת על צירופה לרשימת הגופים הזכאים לקבל מידע מהמרשם הפלילי

03.01.2007

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בעקבות פניית לשכת עורכי הדין משנת 2005 לשרת המשפטים, ציפי ליבני, להיכלל ברשימת הגופים הזכאים לקבל מידע מהמרשם הפלילי, הפיץ משרד המשפטים לאחרונה טיוטת תקנות בנושא, ובמסגרתה הוסיף את הלשכה לרשימת הזכאים בתוספת הראשונה לקבל מידע מהמרשם.

הלשכה מברכת על צירופה לרשימת המוסדות הזכאים לקבל מידע מהמרשם הפלילי. מקצוע עריכת הדין מושתת על אמון הציבור בעורכי הדין. קבלת מידע מהמרשם הפלילי אודות אדם על עבירות שביצע תסייע בידי הלשכה למנוע קבלה של אדם או למנוע שובו לשורות הלשכה, במקרים שבהם, למשל,  מעל באמון לקוחותיו, ואף הורשע בעבירות פליליות המעידות על אי התאמתו למקצוע.

 

עם זאת, מידת היושר וניקיון הכפיים הנדרשים ממי שחפץ להיות עו"ד  והאינטרס הציבורי מצדיקים מתן אפשרות ללשכה לקבל פרטים ולקחת בחשבון את עברו של מועמד גם בעבירות שבוצעו לפני שנים רבות ונמחקו, ללא הגבלת זמן.

 

הלשכה סבורה, שהשיקול אותו יש לשקול בעת קבלת עו"ד לשורות המקצוע דומה באפיו, מבחינת רמת ניקיון הכפיים הנדרשת, למינוי שופט או מינוי נציג ציבור לבית הדין לעבודה, המצויים בסעיפים (ב) עד (ה) לתוספת הראשונה, ומן הראוי שגם לשכת עורכי הדין תימנה בין גופים אלה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון