הודעות, המלצות ומידע כללי

כינוס ועדת רישוי נוטריונים

25.12.2006

עו"ד שמעון לפיד - רכז ועדת נוטריונים שליד הועד המרכזי

המחלקה לרישוי נוטריונים שליד משרד המשפטים מודיעה, כי ועדת הרשיונות לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו – 1976 תתכנס ביום 7.3.07.

שימת הלב מופנית לכך, כי רק בקשות, שיוגשו עד לתאריך 11.1.07, אשר ימולאו כנדרש ויצורפו להן כל הנספחים המבוקשים, יוגשו לוועדה הקרובה ביום 7.3.07.

 

את הבקשה יש להגיש למחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים לכתובת: ת.ד. 34357 ירושלים 91342. טופס בקשה לרשיון נוטריון ניתן להוריד מאתר האינטרנט של משרד המשפטים.

 

בהתאם לקביעת הנוטריונים (השתלמות) התשס"ג - 2003 וכתנאי למתן רשיון נוטריון, על המבקש רשיון נוטריון להשתתף בהשתלמות, שניתנה על ידי מוסד מוכר על ידי ועדת הרשיונות כגון המכון להשתלמות עורכי דין של הלשכה, בהיקף של 8 שעות לימוד.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון