הודעות דוברות הלשכה

בית המשפט המחוזי בתל אביב אסר על חברת הביטוח איילון לעשות שימוש במאגר המידע של לשכת עורכי הדין

24.12.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בית המשפט קבע שמאחר ואיילון עשתה שימוש בצורה של דיוור ישיר ברשימת עורכי הדין מתוך אתר האינטרנט של הלשכה, העולה לכדי "מאגר מידע" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, ומאחר שאיילון לא עמדה במגבלות החוק, לפיהן, בין השאר, היה עליה לרשום את המאגר ואת מטרת שימושו לצרכי דיוור ישיר, הרי שאין היא יכולה להמשיך ולעשות שימוש במאגר זה.

רשם בית המשפט המחוזי בתל אביב, דוד גלדשטיין, נענה לבקשת לשכת עורכי הדין, ונתן צו האוסר על חברת הביטוח איילון לעשות שימוש במאגר המידע של הלשכה. הבקשה הוגשה באמצעות עורכי הדין דוד תדמור ואורי ברעם (הפ 001386/05, בשא 022526/06).

 

הלשכה הגישה בקשה למתן צו האוסר על חברת הביטוח איילון להשתמש במאגר המידע הרשום שלה לשלוח לציבור עורכי הדין הצעות להתקשרות בחוזה ביטוח אחריות מקצועית לשנת 2007, וכן לאסור על יו"ר ועד מחוז ת"א, עו"ד אילן בומבך, לתת חסות או להמליץ לציבור עוה"ד להתקשר עם איילון בענין זה.

 

בקשה זו הוגשה במסגרת תובענה שהגישה הלשכה לאסור על איילון להתקשר עם עורכי דין בפוליסות ביטוח אחריות מקצועית בחסות הלשכה, שכן איילון הפסידה במכרז שקיימה הלשכה בין חברות הביטוח - בו זכתה חברת הביטוח מגדל.

 

הלשכה טענה שאיילון עושה שימוש במאגר המידע שלה מתוקף היותה בעבר המבטחת הנבחרת מטעם הלשכה. עם תום תקופת ההתקשרות בין איילון ללשכה היה על איילון להחזיר המאגר ללשכה, אולם היא ממשיכה להחזיק בו ולעשות בו שימוש בניגוד להוראות חוק הגנת הפרטיות.

 

כב' הרשם גלדשטיין קבע שמאחר ואיילון עשתה שימוש בצורה של דיוור ישיר ברשימת עורכי הדין מתוך אתר האינטרנט של הלשכה, העולה לכדי "מאגר מידע" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, ומאחר שאיילון לא עמדה במגבלות החוק, לפיהן, בין השאר, היה עליה לרשום את המאגר ואת מטרת שימושו לצרכי דיוור ישיר, הרי שאין היא יכולה להמשיך ולעשות שימוש במאגר זה.

 

לאור זאת, נתן הרשם גלדשטיין צו האוסר על חברת הביטוח איילון לעשות שימוש במאגר המידע המצוי באתר האינטרנט של הלשכה וכל מאגר מידע אחר של הלשכה לענין עורכי דין שאינם ממבוטחיה של איילון, ובכלל זה לצרכי דיוור ישיר של הצעות התקשרות בחוזה ביטוח אחריות מקצועית. לענין הצעות שנשלחו זה מכבר לעורכי דין שאינם ממבוטחי איילון, תוכל הלשכה לכלול טענותיה בגדר תביעה כספית שתוגש מטעמה אם וכאשר יעלה הצורך בכך, שכן מדובר במעשה עשוי.

 

הלשכה ברכה על החלטת בית המשפט. בית המשפט קיבל למעשה את טענות הלשכה שהובאו בתובענה והכיר בכך שחברת איילון פעלה שלא כדין.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון