הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין לשר הביטחון: "להקים ועדת איתור לאיוש נציג הציבור בוועדה לניסויים בבעלי חיים במערכת הביטחון"

24.12.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הועדה להגנת זכויות בעלי חיים של לשכת עורכי הדין פנתה לשר הביטחון, עמיר פרץ, בקריאה לקבוע נוהל מחייב לאיוש תפקיד נציג הציבור בועדה לניסויים בבעלי חיים במערכת הביטחון.

בפנייתם ציינו יו"ר הועדה של הלשכה, עוה"ד אהוד פלג וחגי אשלגי, שמנתונים שפורסמו לאחרונה עולה, כי מדי שנה עורכת מערכת הביטחון ניסויים בכ-25,000 בעלי חיים - ובכלל זה עשרות קופים וכלבים, מאות חזירים וארנבות, ואלפים רבים של בעלי חיים אחרים. 

 

"רבים מן הניסויים הנערכים במערכת הביטחון גורמים לבעלי החיים סבל קשה, קיצוני וממושך, לרבות הרעלה, ניתוחים, הדבקה במחלות קשות, פגיעות גופניות קשות, פיצוץ, ועוד ועוד.  על מנת להבטיח את צמצום סבל זה למינימום ההכרחי, נקבע בחוק צער בעלי חיים, שכל ניסוי במערכת הביטחון יעבור אישור של ועדה מקצועית - הוועדה לניסויים בבעלי חיים במערכת הביטחון".

 

הועדה לניסויים אמונה על קיום הוראות חוק הניסויים במערכת הביטחון, ובכלל זה היא מחויבת לוודא, שכל ניסוי המגיע בפניה יעמוד בתנאים המנויים בחוק.

 

לדברי נציגי הלשכה, הרכב הוועדה לניסויים, שנקבע בחוק, כולל ארבעה נציגים הממונים על ידי שר הביטחון, ונציג ציבור, שאינו עובד מדינה ואינו עוסק בניסויים בבעלי חיים.  לנציג הציבור, שהנו נציג אובייקטיבי וחף מאינטרסים מערכתיים, נתונה לפיכך חשיבות רבה. "נציגי ציבור ממונים במגוון רחב של גופים מנהליים, ואף על פי כן – נציג הציבור בוועדה זו הנו יחיד ומיוחד.  בעלי החיים שלהגנתם הוא נדרש – אין להם פה לטעון לעצמם, ואין איש (מלבד הנסיינים עצמם) היודע דבר על ייסוריהם במעבדות מסווגות, הרחק מעין הציבור.  מכאן ברורה מה רבה האחריות המוטלת על נציג הציבור, ומה חשוב הדבר שייבחר לתפקיד זה אדם ראוי, מקצועי ובלתי תלוי".

 

נציגי הלשכה ציינו, שבפועל נבחרו עד היום המועמדים לנציג הציבור בוועדה על ידי גורמים

במשרד הביטחון, והובאו לאישור על פי הנוהל הקבוע בחוק מבלי שהייתה לציבור עצמו מעורבות כלשהי בתהליך. 

 

עוד ציינו נציגי הלשכה, שמן הדין שייקבע מנגנון לאיוש תפקיד נציג הציבור, כל אימת שיתפנה, בדרך של ועדת איתור, שתכלול, כאמור בנוהל, חמישה נציגים: מנכ"ל משרד הביטחון או נציגו, נציב שירות המדינה או נציגו, ושלושה חברים נוספים בעלי מומחיות וניסיון בדיסציפלינה של מוסר, אתיקה, ורגישות לסבל, קרי: נציג המשרד להגנת הסביבה; נציג האקדמיה מתחום מדעי החברה או הרוח; ונציג "נח" – ארגון הגג של הארגונים למען בעלי חיים.

     

"ועדה אובייקטיבית כזו תיזום פנייה לציבור על מנת שיציע מגוון מועמדים בעלי כישורים מתאימים, ותוכל למיינם על פי כלל השיקולים הרלוונטיים (ובכלל זה אילוצי סיווג ביטחוני וכדומה). באופן זה יובטח כי בדיקת המועמדים תיעשה בקפידה ובמקצועיות, כך שהמועמד הנבחר יוכל לתרום תרומה סגולית להגנת בעלי החיים במערכת הביטחון".

 

נציגי הלשכה הוסיפו, שהועדה בלשכה תשמח להיות שותפה להכנת נוהל כזה, ולתרום מניסיונם העשיר של חבריה בתחום.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון