הודעות דוברות הלשכה

ראש הלשכהן על החלטת בג"צ בענין "חוק האינתיפאדה": "החלטה נכונה וראויה"

12.12.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לדברי ראש הלשכה, צה"ל איננו לוחם באזרחים חפים מפשע וכשאלה נפגעים כתוצאה מפעולה שאיננה מלחמתית יש חובה משפטית לפצותם על פי דיני המלחמה המקובלים.

ראש לשכת עורכי הדין, ד"ר שלמה כהן, הגדיר את פסק הדין של בג"צ (בג"צ 8276/05 עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' - העורך) שביטל הלכה למעשה את "חוק האינתיפאדה" החלטה נכונה וראויה.

 

לדברי ראש הלשכה, צה"ל איננו לוחם באזרחים חפים מפשע וכשאלה נפגעים כתוצאה מפעולה שאיננה מלחמתית יש חובה משפטית לפצותם על פי דיני המלחמה המקובלים.

 

ראש הלשכה סבור, שההבדל בין חקיקה הוגנת לחקיקה פסולה טמון בבדיקה של כל מקרה לגופו לעומת קביעת נורמה גורפת הפועלת באורח בלתי הוגן כלפי מי שזכאים לפיצוי ומי שאינם זכאים לו.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון